Kvinna med en grön påse står vid ett sopkärl

Gröna påsen lägger du tillsammans med allt annat i din soptunna. Sedan sorteras den ut maskinellt. Klart. Tack för att du använder Gröna påsen!

Gröna påsen och matavfall

I Ekerö kommun har vi Gröna påsen för matavfall. Använd den för allt matavfall så det kan återvinnas. Behöver du fler? Knyt en påse runt din soptunna eller hämta på Skå återvinningscentral.

I Ekerö kommun slänger vi 92 kg matavfall per person och år. Det är en outnyttjad resurs. Ekerös matavfall skulle kunna omvandlas till biogas som motsvarar 264 000 liter bensin. Det kan driva en biogasbil 60 varv runt jorden!

Varför ska du använda Gröna påsen?

 • Vi sluter kretsloppet! Vi får biogödsel till våra åkermarker som kan ge oss ny mat.
 • Du bidrar till framställning av biogas - det kan användas som miljövänligt alternativ för produktion av värme och el eller som fordonsgas.
 • Du slänger mindre mat och kan minska svinnet - och sparar pengar!

Knyt ihop!

När en påse är full så knyter du ihop den med en dubbelknut och lägger den i den vanliga soptunnan. Knyt ihop ordentligt så inget trillar ur.

Hur sorteras Gröna påsen?

De Gröna påsarna lägger du i soptunnan tillsammans med resten av ditt avfall. Sedan sorteras de Gröna påsarna ut maskinellt.

Matavfallet i påsarna rötas för att framställa biogas och biogödsel.

Jag behöver gröna påsar!

 1. Om dina påsar börjar ta slut så kan du knyta fast en Grön påse på handtaget på din soptunna så får du en ny rulle på locket vid nästa tömning. Klart!
 2. Du kan också hämta upp fler påsar på Skå återvinningscentral.

Varmkompost?

Om du använder en varmkompost så behöver du inte använda Gröna påsen. Om du väljer att börja med Gröna påsen, så tänk på att du måste ha sophämtning minst varannan vecka av hygieniska skäl.

Vad får jag slänga i Gröna påsen?

Det är mycket som går att återvinna!

Grön bakgrund med texten "ja".

Det här går bra att slänga i Gröna påsen:

 • Tillagade och råa matrester
 • Frukt- och grönsaksrester, skal
 • Kött- och fiskrester, ben och rens
 • Bröd, pasta, ris och äggskal
 • Smör, olja och annat matfett
 • Hushållspapper, te, kaffesump och filter
 • P.S. Låt blött avfall rinna av innan det slängs i Gröna påsen!
Orange bakgrund med texten "nej".

Släng inte det här i Gröna påsen:

 • Plast, blöjor eller bindor
 • Krukväxter, jord eller trädgårdsavfall
 • Vinkorkar, glass- eller ätpinnar
 • Damm, kattsand eller stearinljus
 • Tobak, aska eller tuggummi
 • Gamla läkemedel (lämnas på apotek)

Läs mer

 1. Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) har...

 2. Här kan du läsa mer om vad du kan lämna in på åter...

 3. Här kan du läsa mer om Skå återvinningscentral, om...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?