Kommunalt dricksvatten

Barn som dricker vatten.

Vi har bra kvalitet på vattnet i vår kommun. Här hittar du mer information om det kommunala vattnet i Ekerö kommun.

Alla behöver vatten

Här hittar du information om vårt kommunala vatten. Klicka på de utfällbara fälten här nere för att läsa mer inom respektive område.

I Stenhamra och Ekerö tätort finns det vattentorn som ser till att hålla trycket uppe i ledningarna, även om det skulle bli vatten- eller strömavbrott.

I Vifärna, Kungsberga, Munsö kyrkby, Munsö Söderby, Senby och Hovgården skapas vattentrycket med hjälp av pumpar. Det innebär att du som kund kan bli utan vatten vid strömavbrott.

OBS! Lägg till ditt mobilnummer på "mina sidor" och välj mobilavisering så får du sms vid vattenavbrott.

Mina sidor - logga in Länk till annan webbplats.

Nödvatten

Om det skulle bli ett långvarit avbrott i vattenleveransen kan kommunens ledning tillsammans med Roslagsvatten bestämma att starta upp nödvattenplanen. Då ser vi till att prioritera de mest sårbara, det kan till exempel gälla äldreboenden, förskolor och verksamheter som klassas som samhällsviktiga.

Med hjälp av din egna krisberedskap ska du klara dig en vecka utan stöd från kommunen men vid riktigt omfattande avbrott kan vi leverera ut vatten via trygghetspunkterna. Glöm då inte att ta med egna kärl att ta hem vattnet i.

Många samarbetar för att ha ett bra dricksvatten i Sverige. Kommunen ser till att du får dricksvatten om du har kommunalt vatten. Livsmedelsverket har samordningsansvar för frågor om dricksvatten.

Roslagsvatten är ansvariga för driften av kommunens vatten. De renar också stora mängder avloppsvatten och leder undan dagvatten (regn- och smältvatten) från fastigheterna.

Vad är dagvatten?

Dagvatten är ett samlingsnamn för regnvatten och smältvatten som rinner över olika ytor. Det leds bort via diken eller dagvattenledningar för att sedan rinna ut i sjöar, vattendrag eller tas om hand för att renas. Om dagvattnet tas om hand direkt på fastigheten, så kallas det lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).

Ett av Sveriges bästa dricksvatten!

Några enkla tips för att behålla vårt rena och goda dricksvatten är att använda miljövänliga tvättmedel, att tvätta din bil i en tvätthall och att aldrig spola ner sådant som inte hör hemma i avloppet.

Provtagning av dricksvatten

Vårt dricksvatten från Mälaren renas i flera steg i Norsborgs vattenverk. Reningsprocessen tar cirka 12 timmar innan vattnet pumpas vidare ut till våra hushåll.

Det kommunala dricksvattnet testas och analyseras varje månad för att kontrollera kvaliteten.

Hur hårt är Ekerös kommunala vatten?

Vattnet i Ekerö kommun är mjukt och ligger på 4,4 dH.

Mjukt vatten löser upp betong och cement, och risken för korrosionsskador på metall ökar, till exempel rostar varmvattenberedare sönder fortare och vattenledningar kan skadas.

Vattnet blir hårdare om det innehåller mycket kalcium och magnesium. Hårt vatten innebär att du kan behöva använda mer tvättmedel. Hårt vatten ökar även risken för rost på vattenledningar. För att minska vattnets hårdhet kan du använda avhärdningsfilter.

Vilket pH-värde har det kommunala vattnet?

Ekerösidan i kommunen har pH 8,2 och området som tillhör Stenhamra har pH 8,1.

PH-värdet är ett mått på vilken surhetsgrad vattnet har. PH 7 räknas som neutralt. Ett bra (tjänligt) dricksvatten ska ha ett pH-värde mellan 7,5 - 9,0.

Om dricksvatten på Roslagsvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varifrån kommer vårt dricksvatten?

 • De flesta i kommunen får sitt kommunala dricksvatten från Stockholm Vattens anläggning, Norsborgs vattenverk.
 • Om du bor på Lovön så kommer ditt dricksvatten från vattenverket Görväln i Mälaren.
 • Vifärna har ett eget vattenverk.

Om kommunalt vatten på Roslagsvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur mycket vatten används per person?

Normalt förbrukar en person cirka 160 liter vatten per dygn. Så här ser fördelningen ut:

 • 10 liter för dryck och mat
 • 30 liter för spolning i toalett
 • 30 liter för disk
 • 20 liter för tvätt
 • 60 liter för personlig hygien
 • 10 liter för övrig användning

Dricksvatten på Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allt eftersom kommunen växer så behöver vi också bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet. Planeringen av utbyggnad av va-nätet finns beskrivet i VA-planen.

Vissa delar av Ekerö är inte anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Då har hushållen i stället egen brunn och enskilda avlopp.

Mer information inom området

 1. Avloppsrör.

  Roslagsvatten ansvarar för Ekerö kommuns vatten oc...

 2. Brygga.

  Om du har eget avlopp har du för det mesta även eg...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?