VA-plan

En väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en grundläggande förutsättning för ett hållbart samhälle.

VA-planen för Ekerö kommun är utarbetad för att tillsammans med vattenöversikten vara det viktigaste underlaget för vattenfrågor vid framtida revidering av översiktsplanen.

VA-planen uppdaterades delvis 2020 och en större revidering av hela VA-planen pågår.

Du hittar VA-planen här Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?