Transportdispens

Om du behöver transportera något som är längre, tyngre eller bredare än vad som är tillåtet behöver du ansöka om dispens (undantag) för transporten.

Små vägar är inte gjorda för tung trafik. Behöver du vid något enstaka tillfälle köra med ett extra tungt och långt fordon på kommunens vägar behöver du ha tillstånd. Du ansöker då om att kommunen ska göra ett undantag och ge dig dispens från regeln om att fordonet är för tungt för vägen. För tillståndet tar vi ut en avgift.

Gör så här:

Om transporten ska gå genom flera kommuner så ska du ansöka om dispens hos Trafikverket.

Ska transporten endast gå genom Ekerö kommun så ska en ansökan skickas till stadsbyggnadsförvaltningen.

Blankett för ansökan om lokal transportdispens Pdf, 75 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka blanketten per mejl till: tekniska.enheten@ekero.se

Eller med vanlig post till:

Ekerö kommun
Tekniska enheten
Box 205
178 23 Ekerö

Vi tar ut en avgift för att hantera din ansökan.

Om din ansökan är komplett och rätt ifylld är handläggningstiden är cirka tre vardagar.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?