Kostnader och avgifter för Ekerös utveckling & trafik

Här har vi samlat alla kostnader och taxor för Ekerös utveckling och trafik

Kostnader och taxor för arbete med planbesked återfinns i byggnadsnämndens taxa.

Kostnader för dispens från trafikförordning och lokal trafikföreskrift hittar du i byggnadsnämndens taxa.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?