Kostnader och avgifter för Ekerös utveckling & trafik

Här ligger länkarna till alla kostnader och taxor för Ekerös utveckling och trafik

Kostnader och taxor för arbete med planbesked, planavgifter och handläggningskostnader för exploatörsdrivna planprojekt hittar du här nedanför.

Kostnader för dispens från trafikförordning och lokal trafikföreskrift hittar du på sidan för byggnadsnämndens taxa.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?