En illustration med hus i rött, gult och vitt. Husen har fem våningar. 

Ekerö Strand

Här byggs ett nytt bostadsområde och kommunal infrastruktur.

Område: Tappström, Ekerö

Typ av projekt: Byggprojekt

Status: Pågående

Vad händer här?

Ett nytt bostadsområde intill Ekerö centrum

  • Flera nya bostadskvarter för flerfamiljshus med både hyreslägenheter och bostadsrätter.
  • Toalt cirka 700 nya lägenheter.
  • Nya gator och ledningar och en strandpromenad.
  • Ny förskola.

Detaljplanen i Ekerökartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem bygger?

  • Skanska/Wallfast och JM bygger bostadskvarteren.
  • Kommunen bygger förskola och ansvarar för de allmänna ytorna.
  • De olika ledningsnäten byggs ut av respektive ledningsägare.

Skanska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

JM Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är kommunens tekniska nämnd som beslutar om vem som får uppdrag att bygga.

Vad har byggprojektet för tidsplan?

Just nu pågår förberedande arbeten. Under hösten 2021 beräknar vi påbörja arbetet med att dra fram ledningar och vägar. Även arbetet med muddring vid kanalen påbörjas under hösten 2021.

Runt årsskiftet 2021/2022 kommer byggherrarna etablera sig och sen påbörjas arbetet med att bygga bostäder. Utbyggnaden sker etappvis, med första inflyttning år 2024 och sista år 2027.

Arbetet med strandpromenaden kommer att påbörjas under 2022. Den blir en del av en längre gångväg som sträcker sig från Ekerö Centrum och längs vattnet.
Vi räknar med att hela projektet avslutas under 2027.

Vad kommer Ekerö Strand att kosta?

Kommunen beräknar att kostnaderna för att anlägga de allmänna anläggningarna kommer att gå jämnt upp med intäkter för markförsäljningen.

Hur kommer allmänheten att påverkas?

Det är en stor byggarbetsplats och området kommer att avgränsas med ett stängsel. Periodvis kan det vara mycket byggtrafik till och från området och en del buller.

Nästa steg

Nästa steg är att upphandla entreprenör för kommunens anläggningar och för muddring längs strandpromenaden. I arbetet med strandpromenaden ingår även kommunens uppdrag med den konstnärliga gestaltningen.

För byggherrarna gäller det att förbereda sina entreprenader så att de kan påbörjas kring årsskiftet.

Läs mer

  1. Det händer mycket i Ekerö kommun. Här kan du se al...

  2. Detaljplanen för Stamvägens förskola behöver ändra...

  3. Utbyggnad av Sanduddens skola för att kunna rymma ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?