Ekerö Strand

En illustration med hus i rött, gult och vitt. Husen har fem våningar. 

Här byggs ett nytt bostadsområde och kommunal infrastruktur. Dessutom en förskola och en förlängning av strandpromenaden med anslutning till lekplats.

Område: Tappström, Ekerö

Typ av projekt: Byggprojekt

Status: Pågående

Vad händer här?

Ett nytt bostadsområde intill Ekerö centrum

  • Flera nya bostadskvarter för flerfamiljshus med både hyreslägenheter och bostadsrätter.
  • Totalt cirka 500 nya lägenheter.
  • Nya gator och ledningar.
  • Ny förskola, eget projekt, se nedan.
  • En ny strandpromenad och lekplats, se nedan.

Vem bygger?

  • Skanska/Wallfast och JM bygger bostadskvarteren.
  • Kommunen bygger förskola och ansvarar för de allmänna ytorna.
  • De olika ledningsnäten byggs ut av respektive ledningsägare.

Skanska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

JM Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Just nu

Fram till sommaren arbetar vi med att färdigställa Tegelbruksvägen.

Snart kommer byggherrarna etablera sig, sedan påbörjas arbetet med att bygga bostäder. Arbetet med muddring räknar vi med vara klara med under mars 2023.

Vad har byggprojektet för tidsplan?

Utbyggnaden sker i etapper. Vi beräknar att den första inflyttningen kan ske vid årsskiftet 2025/2026.

Området kommer att vara avspärrat under två år för att inte riskera att allmänheten kommer till skada.

Vi räknar med att allt ska vara klart under 2027.

Vad kommer Ekerö Strand att kosta?

Kommunen beräknar att kostnaderna för de allmänna anläggningarna kommer att gå jämnt upp med intäkter för försäljningen av mark. Exploatörerna i området bekostar delar av arbetet.

Hur kommer allmänheten att påverkas?

Det är en stor byggarbetsplats och området kommer att avgränsas med ett stängsel. Periodvis kan det vara mycket byggtrafik till och från området och en del buller.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?