En illustration med hus i rött, gult och vitt. Husen har fem våningar. 

Ekerö Strand

Här byggs ett nytt bostadsområde och kommunal infrastruktur. Dessutom en förskola och en förlängning av strandpromenaden med anslutning till lekplats.

Område: Tappström, Ekerö

Typ av projekt: Byggprojekt

Status: Pågående

Vad händer här?

Ett nytt bostadsområde intill Ekerö centrum

  • Flera nya bostadskvarter för flerfamiljshus med både hyreslägenheter och bostadsrätter.
  • Totalt cirka 700 nya lägenheter.
  • Nya gator och ledningar.
  • Ny förskola, eget projekt, se nedan.
  • En ny strandpromenad och lekplats, se nedan.

Just nu

Schaktnings- och ledningsarbetet på den östra sidan av Tegelbruksvägen kommer att pågå fram till vecka 42.

Parkeringen vid korsningen mot Bryggavägen går däremot att använda igen.

Vem bygger?

  • Skanska/Wallfast och JM bygger bostadskvarteren.
  • Kommunen bygger förskola och ansvarar för de allmänna ytorna.
  • De olika ledningsnäten byggs ut av respektive ledningsägare.

Skanska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

JM Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad har byggprojektet för tidsplan?

Arbetet med att dra fram ledningar och vägar pågår för fullt. Hösten 2022 påbörjas arbetet med att muddra kanalen. Området kommer att vara avspärrat under två år för att inte riskera att allmänheten kommer till skada.

Runt årsskiftet 2022/2023 kommer byggherrarna etablera sig, sedan påbörjas arbetet med att bygga bostäder. Utbyggnaden sker i etapper. Den första inflyttningen blir under 2025 och sista under 2027.

Vi räknar med att allt ska vara klart under 2027.

Vad kommer Ekerö Strand att kosta?

Kommunen beräknar att kostnaderna för de allmänna anläggningarna kommer att gå jämnt upp med intäkter för försäljningen av mark.

Hur kommer allmänheten att påverkas?

Det är en stor byggarbetsplats och området kommer att avgränsas med ett stängsel. Periodvis kan det vara mycket byggtrafik till och från området och en del buller.

Nästa steg

Nu har vi påbörjat arbetet med att dra fram ledningar och vägar. Det innebär en del sprängnings- och grävarbeten. Arbetet med muddring vid kanalen påbörjades under hösten 2021.

Området är avspärrat under två år för att inte riskera att allmänheten kommer till skada.

För byggherrarna gäller det att förbereda sina entreprenader så att de kan påbörjas kring årsskiftet 2022/23.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?