En illustration med hus i rött, gult och vitt. Husen har fem våningar. 

Ekerö Strand

Här byggs ett nytt bostadsområde och kommunal infrastruktur.

Område: Tappström, Ekerö

Typ av projekt: Byggprojekt

Status: Pågående

Vad händer här?

Ett nytt bostadsområde intill Ekerö centrum

  • Flera nya bostadskvarter för flerfamiljshus.
  • Nya gator och ledningar och en strandpromenad.
  • I området finns också möjlighet att bygga förskola.

Detaljplanen i Ekerökartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vem bygger?

  • Skanska/Wallfast och JM bygger bostadskvarteren.
  • Kommunen ansvarar för de allmänna ytorna.
  • De olika ledningsnäten byggs ut av respektive ledningsägare.

Skanskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

JMlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det är kommunens tekniska nämnd som beslutar om vem som får uppdrag att bygga.

Vad har byggprojektet för tidsplan?

Försäljningen av bostäderna som byggs planeras att starta hösten 2020.

Utbyggnaden sker i etapper.

Vad kommer Ekerö Strand att kosta?

Kommunens beräknar att kostnaderna för att anlägga de allmänna anläggningarna kommer att gå jämnt upp med intäkter för markförsäljningen.

Hur kommer allmänheten att påverkas?

Periodvis kan det vara mycket byggtrafik till och från området.

Nästa steg

Nästa steg är att upphandla entreprenör för kommunens anläggningar.

Läs mer

  1. Det händer mycket i Ekerö kommun. Här kan du se al...

  2. Utbyggnad av Sanduddens skola för att kunna rymma ...

  3. I Närlunda planerar kommunen för parhus med parker...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?