En illustration med hus i rött, gult och vitt. Husen har fem våningar. 

Ekerö Strand

Här byggs ett nytt bostadsområde och kommunal infrastruktur.

Område: Tappström, Ekerö

Typ av projekt: Byggprojekt

Status: Pågående

Vad händer här?

Ett nytt bostadsområde intill centrum på Ekerö

  • Flera nya bostadskvarter för flerfamiljshus med både hyreslägenheter och bostadsrätter.
  • Totalt cirka 700 nya lägenheter.
  • Nya gator och ledningar och en strandpromenad.
  • Ny förskola.

Detaljplanen i Ekerökartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem bygger?

  • Skanska/Wallfast och JM bygger bostadskvarteren.
  • Kommunen bygger förskola och ansvarar för de allmänna ytorna.
  • De olika ledningsnäten byggs ut av respektive ledningsägare.

Skanska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

JM Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är kommunens tekniska nämnd som beslutar om vem som får uppdrag att bygga.

Vad har byggprojektet för tidsplan?

Hösten 2021 påbörjades arbetet med att muddra kanalen och dra fram ledningar och vägar. Området kommer att spärras av under två år för att inte riskera att allmänheten kommer till skada.

Runt årsskiftet 2022/2023 kommer byggherrarna etablera sig, sedan påbörjas arbetet med att bygga bostäder. Utbyggnaden sker i etapper. Den första inflyttningen blir under 2024 och sista under 2027.

Arbetet med strandpromenaden kommer att påbörjas under 2022. Den blir en del av en längre gångväg som sträcker sig från Ekerö centrum och längs vattnet.

Vi räknar med att hela projektet avslutas under 2027.

Vad kommer Ekerö Strand att kosta?

Kommunen beräknar att kostnaderna för de allmänna anläggningarna kommer att gå jämnt upp med intäkter för försäljningen av mark.

Hur kommer allmänheten att påverkas?

Det är en stor byggarbetsplats och området kommer att avgränsas med ett stängsel. Periodvis kan det vara mycket byggtrafik till och från området och en del buller.

Nästa steg

Nu har vi påbörjat arbetet med att dra fram ledningar och vägar. Det innebär en del sprängnings- och grävarbeten. Arbetet med muddring vid kanalen påbörjades under hösten 2021.

Området är avspärrat under två år för att inte riskera att allmänheten kommer till skada.

I arbetet med strandpromenaden ingår också kommunens uppdrag med den konstnärliga gestaltningen.

För byggherrarna gäller det att förbereda sina entreprenader så att de kan påbörjas kring årsskiftet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?