Namnsättning av gator, adressättning

Flygbild över Ekerö

Det är viktigt att alla bostadsentréer och verksamheter har egna adresser. Det behövs för att post, leveranser och utryckningsfordon ska hitta fram. Dessutom ska alla lägenheter vara registrerade i det nationella lägenhetsregistret.

Adresser

Varje bostadsentré ska ha en egen adress. Det som avgör vilken adress det blir är hur infarten ligger i förhållande till bostaden. Även för företag är det viktigt med egna adresser så att besökare, leveranser och utryckningsfordon att hitta rätt.

Ibland kontaktar vi fastighetsägaren i samband med ny- eller ombyggnation för att se om det finns behov av fler adresser på fastigheten. Även ett komplementbostadshus ska ha en egen adress om den används som stadigvarande bostad.

Om du saknar adress kan du kontakta oss via mejl: geodata@ekero.se

Lägenhetsregistret

Om två eller fler bostäder delar entré behöver adressen kompletteras med lägenhetsnummer. Lägenhetsnummer registreras av kommunen i det nationella lägenhetsregistret.

I registret ska bland annat lägenhetsnummer och boarea framgå. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att informera kommunen om lägenhetsregistret behöver uppdateras. Enligt lag så måste vi få in uppgifterna senast en månad efter det att lägenheterna är färdiga.

Hur numrering av lägenheter ska gå till på Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur sätter vi namn på våra vägar?

När nya vägar byggs ansvarar vi för att de får ett namn. Ofta bestäms vägnamnen i samband med arbetet med detaljplanen, men inte alltid.

Namnförslagen tas fram av en namngrupp som består av tjänstepersoner från stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Namnen beslutas sedan av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Vi ansvarar också för namnsättning av parker, torg och andra allmänna platser inom ett detaljplanelagt område.

Även namnsättning av enskilda vägar är vårt ansvar. Om till exempel en vägförening har behov av ett nytt vägnamn kan föreningen skicka in en förfrågan till kommunen. Anledningar kan vara att:

  • en ny väg som ska anläggas
  • befintligt namn gör det mycket svårt att hitta i området
  • en väg som har byggts om, vilket har skapat ett behov av ett nytt vägnamn.

Det är sedan kommunens ansvar att se till att det kommer ut skyltar med vägnamn.

Tänk på att befintliga vägnamn nästan aldrig ändras.

För att ansöka om ett vägnamn kan du kontakta oss via mejl: geodata@ekero.se

Mer information inom området

  1. Flygbild över Närlunda, Ekerö.

    Här kan du läsa mer om din fastighet, om kartor, t...

  2. #flipColorOnAndOff ($flipColors $bgColor $oddColor)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?