Flygbild över Ekerö

Namnsättning av gator, adressättning

Det är byggnadsnämnden som sätter gatunamn.

Vad gäller vid namnsättning av gator?

När nya gator och vägar ska få namn så är det namngruppen som tar fram namnet och byggnadsnämnden som godkänner det. Förslag på nya namn kan också komma från andra som till exempel invånare eller företagare. Det finns riktlinjer som säger att man helst ska använda byadresser på landsbygden. En byadress bygger normalt på by- eller gårdsnamn.

Att våra gator och vägar har unika namn har stor betydelse för bland annat polis, brandförsvar, ambulans, färdtjänst och taxi. Det kan vara direkt avgörande i en nödsituation att det går att hitta rätt. GPS-tillverkarna ansvarar själva för att hämta aktuell information om nya vägar och adresser från Lantmäteriet eller Skatteverket.

Alla entréer till byggnader där det bor människor, eller där det drivs verksamhet ska ha en unik adress. En byggnad kan därför ha flera adresser, eftersom det ska finnas en adress för varje entré.

Det innebär att du behöver anmäla en ny adress om du bygger ett attefallsbostadshus för uthyrning eller hyr ut en del av din bostad och denna uthyrningsdel har egen entré.

Så här går det till

När det har kommit fram ett förslag på gatunamn så ska det godkännas av byggnadsnämnden.

När gatan har fått sitt namn så sätter planeringsenheten adressnummer och lägger in detta i adressregistret. Beslutet om ny adress skickas till fastighetsägaren som snarast ska sätta upp skyltar på fastigheten och märka upp postlådor med den nya adressen. Det är sedan väghållarens uppgift att se till att det kommer upp skyltar med vägnamn.

Du som bor på adressen måste själv informera privatpersoner, föreningar och företag som inte uppdaterar sina adressuppgifter från centrala register typ Skatteverket eller Lantmäteriet.

Läs mer

  1. Här kan du läsa mer om din fastighet, om kartor, t...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?