Planprogram

Ibland behöver vi ta fram ett planprogram för att underlätta arbetet med att ta fram en detaljplan.

Vad är ett planprogram?

När vi har stora områden med komplexa frågor kan vi behöva ta fram ett planprogram innan arbetet med detaljplaneringen startar. Området för planprogrammet kan sedan delas upp i flera olika detaljplaner eller bli en detaljplan. 

Ett planprogram anger förutsättningar och mål för området. Det ska underlätta arbetet med detaljplanen. Ett program innehåller beskrivande texter, kartor och bilder som ska visa förutsättningar och förslag för hur området ska planeras och utvecklas.

Först arbetar vi fram ett förslag som utgår från vilka utvecklingsmål som finns för området och utredningar av områdets egenskaper. De som är berörda får se förslaget och en möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas för samråd. Därefter kan vi arbeta om programmet innan det godkänns.

Pågående planprogram

Här listar vi de planprogram som vi jobbar med just nu. Klicka dig vidare på det programmet du är intresserad av så hittar du mer information. Där ser du också när du kan ta del av ett förslag till planprogrammet och lämna synpunkter på det (samråd).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?