Cykelplan & cykelbarometern

En röd cykelbarometer som står längs cykelbanan.

Cykling är otroligt populärt i vår kommun och vår gång- och cykelplan arbetas just nu om. För att uppmuntra fler att välja cykeln som transportmedel och göra den mer synlig kommer till exempel en cykelbarometer att sättas upp bredvid cykelbanan vid Ekerövägen.

Gång- och cykelplan Ekerö kommun

Enligt kommunens översiktsplan från 2018 så har vi en stor outnyttjad potential för cykeltrafik. Trafikstrategin från 2020 prioriterar därför hållbara transporter som att gå, cykla och åka kollektivt när det gäller samhällsplanering och investeringar.

Nu ska vi arbeta om den nuvarande planen och ta fram en ny plan för cykel- och gångtrafik.

Cykelbarometer

Ekerö kommun har idag fyra fasta mätstationer som registrerar cykeltrafikens flöden. Dessa finns i frästa spår i asfalten och är placerade på Jungfrusundsvägen vid Sjöstaden, Malmvik vid Tappström, Stenhamravägen och Ekerövägen vid Sandudden.

En cykelbarometer kommer att monteras på gång- och cykelbanan längs med Ekerövägen efter att Trafikverkets arbete med Ekerövägen är klart. På en display kommer du att kunna läsa av hur många cyklister som passerar både dagligen och årligen. Det kommer även att finns en display som visar datum, tid och temperatur.

Mätstationerna gör det möjligt att få en överblick på hur cykeltrafiken varierar under året, månaderna och dygnet. Statistiken används som underlag för att förbättra infrastrukturen för cyklister i Ekerö kommun och är ett bra verktyg för att dokumentera hur cyklingen utvecklas med åren.

Mer information inom området

  1. Ett par händer håller i ett cykelstyre.

    Mellan den 16-22 september pågår den europeiska mo...

  2. Person som cyklar i solnedgång. 

    Är du en inbiten cyklist som ofta rör dig ute på v...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?