Sanduddens skola - byggprojekt

Illustration av Sanduddens skola

Illustrationsbild över det nya skolområdet.

Vi bygger en ny skola i Sandudden. Den nya skolan får större kapacitet och kommer rymma årskurs F-9. Vi bygger också en ny idrottshall i anslutning till skolan.

Vad händer här?

Vi bygger en ny skola och idrottshall i Sandudden. Den nya skolan ska ersätta den befintliga. Den nya skolan kommer att ha större kapacitet än den befintliga. Idag går omkring 400 elever i Sanduddens skola, årskurs F-6. Den nya skolan kommer att ha kapacitet för cirka 900 elever i årskurs F-9.

Den nya idrottshallen bygger vi söder om Sanduddsvägen. Den kommer att nyttjas av skolan på dagtid och föreningar på kvällar och helger.

Vad händer just nu?

  • Snart kommer vi att börja förbereda en ny plats för återvinningsstationen. Den kommer att flytta tvärs över vägen, till den södra sidan om Sanduddsvägen
  • Vi inväntar besked om bygglov för den nya skolan och idrottshallen

Tidplan

Vi har en preliminär tidplan förutsatt beviljat bygglov i januari 2024. Den preliminära tidplanen är:

  • Februari/mars 2024 - Byggstart
  • Sommar 2025 - Idrottshallen klar
  • Sommar 2026 - Skolan klar
  • Sen kommer vi att riva befintlig skolbyggnad och bygga upp den nya skolgården

Detaljplan för den nya skolan och idrottshallen

En detaljplan består av en planbeskrivning och plankarta. Plankartan är det juridiska dokumentet som styr vad som får byggas och på vilken plats. I planbeskrivningen kan du bland annat läsa om förutsättningarna för den planerade förändringen och varför vi bygger en ny skola.

Planbeskrivning Pdf, 26.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?