Tranholmens vård- och omsorgsboende

Vita huslängor inbäddade i grönska

Bild: SRK arkitekter AB

Här förbereds det för det nya vård- och omsorgsboendet vid Tranholmen.

Område: Närlunda, Ekerö

Typ av projekt: Byggprojekt

Status: Pågående

Vad händer här?

Här ska vi bygga ett nytt vård- och omsorgsboende. Det kommer att ersätta Ekgårdens äldreboende. Det är Socialnämnden som är beställare.

Boendet kommer att anpassas till befintlig närmiljö både material- och kulörmässigt. Varma naturkulörer, fina naturmaterial och växtligheten anpassas till områdets befintliga naturmiljö.

Detaljplaner i Ekerökartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem bygger?

Det är ännu inte klart vem som får uppdraget att uppföra Tranholmens vård- och omsorgsboende.

Vad har byggprojektet för tidsplan?

Vi räknar med att börja bygga i början av 2023 och sedan är byggtiden beräknad till cirka 22 månader. Om allt går som planerat så bör inflytt kunna ske i början av 2025.

Vad händer nu?

Bygglovet är beviljat och nu ska vi besluta vem som får uppdraget att bygga vårdboendet.

Hur påverkar det allmänheten?

Byggområdet kommer att vara avgränsat med byggstängsel.

Fastigheter i närområdet kommer att påverkas under byggtiden. Det beror på att byggtrafik kommer att behöva köra på befintliga vägar.

Vi planerar också att förbättra och förstärka Tranholmsvägen i samband med byggnationen. Periodvis kan det vara mycket byggtrafik och buller.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?