Tranholmens vård- och omsorgsboende

Vita huslängor inbäddade i grönska

Bild: SRK arkitekter AB

Här förbereds det för det nya vård- och omsorgsboendet vid Tranholmen.

Område: Närlunda, Ekerö

Typ av projekt: Byggprojekt

Status: Pågående

Vad händer här?

Här ska vi bygga ett nytt vård- och omsorgsboende. Det kommer att ersätta Ekgårdens äldreboende. Det är socialnämnden som är beställare.

Boendet kommer att anpassas till befintlig närmiljö både material- och kulörmässigt. Varma naturkulörer, fina naturmaterial och växtligheten anpassas till områdets befintliga naturmiljö.

Detaljplaner i Ekerökartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem bygger?

Sehlhall Fastigheter AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer nu?

Byggnadsnämnden har beslutat om att bevilja bygglov för vårdboendet. Beslutet har blivit överklagat och nu väntar vi på besked från mark- och miljööverdomstolen.

Vi kommer att få besked om beslut under 2024.

Vad har byggprojektet för tidsplan?

Byggtiden beräknas till cirka 22 månader. Tidplanen kommer att redovisas efter besked från mark-. och miljööverdomstolen.

Hur påverkar det allmänheten?

Byggområdet kommer att vara avgränsat med byggstängsel.

Fastigheter i närområdet kommer att påverkas under byggtiden. Det beror på att byggtrafik kommer att behöva köra på befintliga vägar.

Vi planerar också att förbättra och förstärka Tranholmsvägen i samband med byggnationen. Periodvis kan det vara mycket byggtrafik och buller.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?