Tranholmens vård- och omsorgsboende

Vita huslängor inbäddade i grönska

Bild: SRK arkitekter AB

Här förbereds det för det nya vård- och omsorgsboendet vid Tranholmen.

Område: Närlunda, Ekerö

Typ av projekt: Byggprojekt

Status: Pågående

Vad händer här?

Här ska vi bygga ett nytt vård- och omsorgsboende. Det kommer att ersätta Ekgårdens äldreboende. Det är socialnämnden som är beställare.

Boendet kommer att anpassas till befintlig närmiljö både material- och kulörmässigt. Varma naturkulörer, fina naturmaterial och växtligheten anpassas till områdets befintliga naturmiljö.

Detaljplaner i Ekerökartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem bygger?

Sehlhall Fastigheter AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer nu?

Byggnadsnämnden har beslutat om att bevilja bygglov för vårdboendet. Beslutet har blivit överklagat och vi väntar på besked från mark- och miljödomstolen.

Vad har byggprojektet för tidsplan?

Vi räknar med att börja bygga under 2023. Byggtiden beräknas till cirka 22 månader. Om allt går som planerat bör inflytt kunna ske under andra halvan av 2025.

Hur påverkar det allmänheten?

Byggområdet kommer att vara avgränsat med byggstängsel.

Fastigheter i närområdet kommer att påverkas under byggtiden. Det beror på att byggtrafik kommer att behöva köra på befintliga vägar.

Vi planerar också att förbättra och förstärka Tranholmsvägen i samband med byggnationen. Periodvis kan det vara mycket byggtrafik och buller.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?