Flygbild över Ekerö

Planbesked

Om du vill att ett visst område ska få en detaljplan så ska du ansöka om planbesked. Samma sak om det handlar om att ändra en befintlig detaljplan.

En ansökan om planbesked ska vara skriftlig. Här kan du läsa vad ansökan ska innehålla och hur arbetet efter ett positivt besked går till.

Ansök om planbesked

Ansökan

En ansökan om planbesked ska vara skriftlig och innehålla:

  • en karta som visar läge och utbredning av området
  • en beskrivande text, ritning eller inspirationsbilder som visar karaktär och omfattning på byggnader och vilken typ av byggnader som planeras
  • en ifylld ansökningsblankett.

När handlingarna är kompletta och inskickade har vi fyra månader på oss att lämna ett svar. Om det finns särskilda anledningar kan vi komma överens om en kortare eller längre tid.

Om beskedet är positivt ska en ungefärlig tidpunkt anges, när vi bedömer att ett slutgiltigt beslut om att anta, ändra eller upphäva planen kan ske.

Det är kommunstyrelsen som bestämmer vilka detaljplaner som ska prioriteras. Om du får ett positivt planbesked så behöver din detaljplan anges i listan över prioriterade detaljplaner. Listan uppdateras under fjärde kvartalet varje år.

Planprioriteringslista (exploatörsdrivna) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planprioriteringslista (övriga) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om vi beslutar att inte inleda planläggning så ska det i beslutet också stå varför.

Ett planbesked kan inte överklagas.

Du som söker planbesked behöver skriva under ansökan. Om du som söker inte äger fastigheten behöver du en undertecknad fullmakt från fastighetsägaren.

Skicka in handlingarna med mejl till: planeringsenheten@ekero.se eller med vanlig post.

Planbesked på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi tar ut en kostnad för handläggning av din ansökan.

Läs mer om att ta fram en detaljplan som exploatör

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Läs mer

  1. Det händer mycket i Ekerö kommun. Här kan du se al...

  2. Utbyggnad av Sanduddens skola för att kunna rymma ...

  3. Byggprojektet för Stamvägens förskola är igång. Nu...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?