Hästar

Ljusbrun häst ute i det fria.

Ekerö kommun är en av de mest hästtäta kommunerna i Sverige. Här finns mer än 1900 hästar. Här får du mer information om skötsel och tillsyn.

En ridtur eller en stund i stallet är avkoppling och lugn och ro för många.

Det finns också mycket du ska tänka på om du äger en häst, till exempel hur du ska hantera gödsel och vad som gäller när du har häst nära bostadsområden.

Hästgödsel

Hästgödsel innehåller växtnäringsämnen och ska därför helst tillbaks till naturen som gödning till åkermark.

Förutom näring innehåller gödseln också viktiga mullämnen som är viktiga för att jorden ska behålla en bra struktur.

Om du hanterar gödseln fel så kan det bli problem. Läckage från lagringsplatser eller upptrampade rasthagar leds via diken och vattendrag till Mälaren och kan göra att vi får övergödning och algblomning.

Det är viktigt att du lagrar gödsel så att:

  • utrymmet är gjort så att det inte finns risk för läckage
  • utrymmet är tillräckligt stort så att gödseln kan lagras under de tider på året du inte får sprida den.

Häst nära bostäder

Hästhållning kan uppfattas som störande och kan ha negativ påverkan på vår hälsa genom lukt, flugor, buller och risk för allergier.

Det är viktigt att du tänker på det om du planerar att bygga hus i närheten av en hästverksamhet eller om du planerar att bygga ut din hästverksamhet i områden där det finns bostäder.

Vi har tagit fram riktlinjer om hästhållning som kan hjälpa dig.

Riktlinjer för hästhållning Pdf, 847.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn

Hästverksamhet kan ha en negativ påverkan på miljö och hälsa och därför gör vi tillsyn.

Det innebär att kommunens miljöenhet kan komma på besök till din hästverksamhet. Då tittar vi bland annat på rasthagar och beteshagar och din hantering av gödsel.

Vi tar ut en avgift för tillsynen.

Mer information inom området

  1. Får som betar i en hage. Solen går ner bakom en lada.

    Det är ganska vanligt att ha djur och det innebär ...

  2. Ekerö kommun har ett rikt djurliv, vilket ibland k...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?