Kompost av matavfall och trädgårdsavfall

Gammal frukt på bädd av kvistar och löv.

Kompostera mera - både matavfall och trädgårdsavfall. Med en kompost kan du minska hämtningsfrekvensen till en gång i månaden.

Kompostera matavfall

Matavfall från frukt och grönt, äggskal, tepåsar och annat, kan bli bra och näringsrik jord åt nya växter om du komposterar. Om du komposterar allt matavfall så kan du beställa hämtning av dina hushållssopor var fjärde vecka. Självklart ska komposten vara placerad på din egen tomt och inte utanför din tomtgräns.

Du behöver göra en anmälan till kommunen om du vill börja kompostera ditt matavfall. Syftet med anmälan är att minska risken för problem med skadedjur. I din anmälan meddelar du också om du vill ha hämtning av hushållssopor var fjärde vecka.

Om du vill kan du bygga din egen kompost. Tänk på att den ska vara isolerad och att den inte får ha större hål än sex millimeter så att inte råttor, fåglar eller skadedjur kan ta sig in. Du kan också välja att använda bokashitkompost om du har en efterkompostering som är skadedjurssäker.

Kompostera trädgårdsavfall

Du kan också kompostera avfall från din trädgård. Då räcker det med en enkel anordning med till exempel ett kompostgaller. Du behöver inte anmäla en trädgårdskompost.

Förbjudet att slänga trädgårdsavfall i naturen

Att slänga trädgårdsavfall i naturen ökar risken för flera problem. Det tar lång tid för naturen att bryta ned den här typen av avfall vilket gör att permanenta högar bildas. Det i sin tur ökar risken att fler kommer och slänger sitt avfall där så att högarna växer.

I de här högarna trivs bland annat mördarsniglar och orm, som också lägger sina ägg där. Råttor, andra skadedjur och getingar dras också till högarna. Dessutom gör högarna så att vår värdefulla naturmiljö blir mer otillgänglig.

Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned i naturen.

Kompostera därför gärna ditt trädgårdsavfall, eller lämna det på Skå återvinningscentral.

Mer information om Skå återvinningscentral

Hjälpte informationen på den här sidan dig?