Sopsortering och källsortering

Återvinningsstationen vid Träkvista. Stora gröna containrar står uppradade bredvid varandra.

Om du källsorterar dina sopor så kan du både sänka din kostnad och spara på miljön.

Du kan påverka din avgift för sophämtning genom att minska mängden avfall. Om du sorterar förpackningar, matavfall, farligt avfall, grovavfall och annat så minskar mängden sopor.

Sortera mera!

Kontakta Roslagsvatten om du har frågor eller vill ändra storlek på din soptunna.

Du kan lämna ditt sorterade avfall vid återvinningscentralen i Skå eller på någon av våra återvinningsstationer.

För matavfall använder du Gröna påsen

Matavfall - Gröna påsen!

Om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall kan du få hjälp av sorteringsguiden.

Sorteringsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljöboxen, för farligt avfall

Farligt avfall

Nya regler om sopsortering

Efter ett beslut från regeringen finns det nya regler för insamling av förpackningsavfall och hur hushåll ska sortera sitt förpackningsavfall från senast 2027. Regeringen har fattat det här beslutet som ett steg i att nå upp till klimatmålen genom att göra det enklare för var och en att källsortera.

Det nya beslutet kommer att påverka på flera håll i hur vi sorterar sopor i kommunen. Bland annat hur du sorterar ditt förpackningsavfall hemma hos dig.

Läs mer om vad de nya reglerna kommer att innebära

Telefonnummer 08 540 835 00

E-post avfallsärenden: ekeroavfall@roslagsvatten.se
E-post vattenärenden: ekero-va@roslagsvatten.se 

Logga in på Mina sidor

Lägg till ditt mobilnummer & checka i mobilavisering så du kan få sms från oss! Extra viktigt om du har slamtömning.

Mina sidor - logga in Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information inom området

  1. Återvinningsstationen vid Träkvista. Stora gröna containrar står uppradade bredvid varandra.

    Ekerö kommun ansvarar för kommunens återvinningsst...

  2. Skå återvinningscentral med olika behållare för avfall.

    Besök på Skå återvinningscentral ingår i ditt avfa...

  3. Matrester som bildar ordet "sortera".

    I Ekerö kommun har vi Gröna påsen för matavfall. O...