Marklov

Om du vill schakta eller fylla ut marken med massor så kan du behöva söka marklov.

När behöver jag ansöka om marklov?

I ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser så behöver du marklov för schaktning eller fyllning som ändrar markens höjdläge väsentligt. Väsentligt brukar gälla 50 centimeter. Om du samtidigt ska söka bygglov så behöver du inget separat marklov.

I vissa detaljplaner finns det inskrivet att du behöver söka marklov även för att fälla vissa träd.

Utanför detaljplanerat område krävs aldrig något marklov.

Om du ska du förändra markens höjdläge eller fälla träd i ett område med strandskydd kan du behöva ansöka om dispens (undantag) från strandskyddet.

Det här ska du skicka in

Tillsammans med din ansökan behöver du skicka in:

 • markplaneringsritning
 • marksektionsritning
 • eventuella stödmurar (kräver bygglov).

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Om kommunen har tagit ett beslut som du inte håller med om så kan du överklaga beslutet.

Det finns två typer av överklaganden:

1. Är beslutet lagligt?

Överklaganden enligt kommunallagen – laglighetsprövning

2. Rör beslutet dig?

Överklaganden enligt speciallagstiftning – förvaltningsbesvär

Här får du hjälp med att överklaga Öppnas i nytt fönster.

Mer information inom området

 1. Leksakstraktor i en sandlåda.

  Här finns information om vanliga byggprojekt som a...

 2. Brygga.

  Om det inte finns någon detaljplan där du planerar...

 3. Barn som bygger med lego.

  När du ska bygga nytt eller bygga till så behöver ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?