Riva, rivningslov eller rivningsanmälan

Om du vill riva något så finns det olika regler för när du behöver göra en anmälan eller ansöka om rivningslov.

För en byggnad som fått uppföras utan bygglov, till exempel en friggebod, så behövs inte lov eller anmälan för att riva.

Rivningslov

Om din fastighet ligger inom ett detaljplanerat område så behöver du rivningslov för att riva byggnader eller riva delar av byggnader.

Även i områden som har områdesbestämmelser kan det krävas rivningslov men då ska det framgå av bestämmelserna.

Du får inte börja riva innan du fått startbesked. Vid stora rivningar kan beställaren behöva utse en kontrollansvarig innan rivningen beviljas.

Tillsammans med din ansökan om rivningslov ska du skicka in:

  • en situationsplan där den byggnad som ska rivas är markerad
  • en rivningsplan (se exempel i länken nedan)
  • en inventering av rivningsmassorna (se informationsblad nedan).

Om du ansöker om rivningslov i samband med bygglov så är avgiften för rivningslovet 60 procent lägre.

Rivningsanmälan

Om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område så räcker det ofta med en rivningsanmälan.

Det räcker också med en anmälan om du ska riva en komplementbyggnad, till exempel ett attefallshus, eller om byggnaden uppförts under en tid när det inte krävdes bygglov.

Ekonomibyggnader kan vara anmälningsfria att riva men vi rekommenderar att du kontaktar oss för att få rådgivning.

Tillsammans med din anmälan om rivning ska du skicka in:

  • en situationsplan där du markerar vilken byggnad som ska rivas
  • en rivningsplan (se exempel i länken nedan)
  • en inventering av rivningsmassorna (se informationsblad nedan).

Att tänka på vid rivning

Om du river ett hus utanför detaljplanerat område och vill bygga upp ett nytt hus efteråt så finns det inte någon garanti att du får bygga upp ett nytt.

Därför ska du alltid ansöka om förhandsbesked för att bygga ett nytt hus innan du river byggnaden. Du hittar mer information här nedanför.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

När: Måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter


Om kommunen har tagit ett beslut som du inte håller med om så kan du överklaga beslutet.

Det finns två typer av överklaganden:

1. Är beslutet lagligt?

Överklaganden enligt kommunallagen – laglighetsprövning

2. Rör beslutet dig?

Överklaganden enligt speciallagstiftning – förvaltningsbesvär

Här får du hjälp med att överklaga Öppnas i nytt fönster.

Läs mer

  1. Här hittar du information om vanliga byggprojekt s...

  2. Om det inte finns någon detaljplan där du planerar...

  3. Strandskydd är till för att ge alla människor till...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?