Avgifter tillstånd & tillsyn miljö

Här hittar du våra avgifter för tillstånd och tillsyn när det gäller miljö.

Det kan gälla till exempel kontroll av miljöfarlig verksamhet, livsmedelsverksamhet, hälsoskydd, skötsel av jordbruksmark eller avfall.

Vad tar vi ut avgifter för?

I taxan hittar du kostnader för:

 • ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag
 • anmälan av verksamhet eller åtgärd
 • tillsyn.

Bergvärme och ytvärme för 1-2 hushåll 5.796 kronor (motsvarar 4 timmar). Andra anläggningar tar oftast längre tid på grund av till exempel antalet borrhål så då noterar vi nedlagd tid och debiterar istället per timme.

Vanliga frågor kring tillsynsavgiften

Alla företag som inkluderas av vår tillsyn får en faktura varje år. I årsavgiften ingår flera olika delar av vårt arbete med tillsynen, till exempel förberedelser, rapportskrivning och uppföljning av eventuella brister. Ibland har vi varit på besök under året, andra gånger gör vi endast en genomgång av inskickade rapporter.

Om vi har debiterat för extra tillsynstid så kan det beror det på klagomål eller konstaterade brister som har lett till att vi gjort återbesök.

Vid tillsyn kontrollerar vi bland annat att miljöbalken följs och att egenkontrollen sköts. Hur ofta du får tillsyn beror i första hand på verksamhetens risk. Om verksamheten har liten risk för påverkan på hälsan eller miljön sker tillsyn kanske en gång vart tredje år, men om risken för påverkan är stor kan det bli flera gånger per år.

För vissa verksamheten sker miljötillsynen på ett administrativt sätt i form av kontroll av radon, avfallstransportkedjor, uppföljning av handlingsplaner eller liknande.

Efter inspektionen görs en erfarenhetsbedömning. Ibland kan vi ge en uppmuntran i form av en sänkning av den fasta årliga avgiften. En eventuell sänkning kommer på nästa årsavgift. Hur många timmar nedsättning av tillsynstiden det blir beror på hur egenkontrollen sköts och om det finns strategier för att minska på verksamhetens miljöpåverkan.

Om din verksamhet upphör så måste du meddela oss senast den 1 januari innevarande år. Om du har gjort det och ändå fått en faktura så kan du bestrida den.

Skicka ett mejl till miljoenheten@ekero.se, där du anger fakturanummer och anledningen till varför du vill bestrida fakturan så återkommer vi inom två veckor.

Mer information inom området

 1. Flygfoto över Ekerö centrum med Mälaren i bakgrunden.

  Här har vi samlat alla kostnader, avgifter och tax...

 2. Brygga.

  Här hittar du avgifter för bland annat förhandsbes...

 3. Miniatyrer som visar en sopbil och sophämtning.

  Här kan du läsa om vilka avgifter och regler som g...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?