Natur, naturvård

Vitsippor i motljus.

Vi vill att Ekerö ska ha ett rikt djur- och växtliv och att våra naturmiljöer ska bevaras. Vi tar hänsyn till naturen och prövar tillstånd för verksamheter som riskerar att påverka naturmiljön. Vi bevakar de invasiva arterna och arbetar tillsammans för att minska dem.

Ängar för biologisk mångfald

Vi har tagit fram en strategi för kommunens ängsmark för att öka den biologiska mångfalden. Just nu inventerar vi marken i kommunen med fokus på de ytor som vi klipper idag. Där det fungerar planerar vi att ge plats åt en vacker äng istället.

Redan idag finns anlagda ängsytor. De finns runtomkring aktivitetsytan vid Ekebyhovsdalen, vid Jungfrusund Sjöstad i Jungfrusund och vid Fredrikstrands lekplats på Fredrikstrandsvägen.

Strategi för biologisk mångfald i ängsytor Pdf, 17.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Biologisk mångfald innebär att vi har ett landskap med många olika naturtyper, olika arter och en stor genetisk variation inom arter. Det handlar om vilda växter, djur och svampar och deras livsmiljöer.

Den biologiska mångfalden spelar en avgörande roll för de grundläggande funktionerna i naturen, så som pollinering och rening av luft och vatten.

Tack vare den biologiska mångfalden skapas ekosystem.

Biologisk mångfald är därför även grunden för allt liv på jorden.

Invasiva arter

Invasiva arter kallas de främmande växter och djur som kommit hit med människan (till exempel från resor) och som konkurrerar ut våra inhemska arter.

De kan ställa till stora problem och innebära stor negativ påverkan på naturen, människors hälsa och den biologiska mångfalden.

Invasiva arter som ställer till problem i vår kommun är jätteloka och parkslide.

Om det är en mindre mängd så kan du lägga det i dubbla plastpåsar, knyta ihop dem ordentligt och sedan lägga dem i din soptunna. När sopkärlet töms går det direkt till förbränning så det finns inte någon risk för spridning av frön eller växtdelar.

Om det handlar om större mängder ska det förpackas på samma sätt och sedan köras till Skå återvinningscentral. Släng det i containern för "Möbler och textil", som går till förbränning.

På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om hur du ska göra för att förhindra spridning och bekämpa dem.

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Rapportera invasiva arter

Om du upptäcker invasiva arter på kommunens mark så är det bra om du anmäler det. Du kan också rapportera in invasiva växter och djur till Naturvårdsverket.

Genom att rapportera in dina fynd hjälper du Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten i arbetet med att bekämpa invasiva arter.

Allemansrätten

Allemansrätten är fantastisk och ger oss alla möjlighet att röra oss fritt i naturen, oavsett vem som äger marken. Det innebär att vi alla måste ta ansvar för natur- och djurliv samt visa hänsyn under våra besök och aktiviteter i naturen.

Inte störa – inte förstöra!

Tänk på att du inte får:

  • bryta av grenar eller kvistar
  • skräpa ner
  • störa dem som bor i området
  • gå in på planteringar eller växande gröda. Att gå på åkermark
    är bara tillåtet under vintern, när marken är frusen.
  • gå i hagar där det går betande djur, om det inte finns grindar och du går på en vandringsled.

Men du får plocka svamp och bär!

Om du vill läsa mer om allemansrätten rekommenderar vi att du besöker Naturvårdsverket.

Där beskriver myndigheten hur den tolkar allemansrätten i samband med aktiviteter i naturen. Tänk på att det inte handlar om några exakta regler – du måste alltid ta hänsyn till förhållandena just på den plats där du är.

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information inom området

  1. En bild från Mälaren, en hand som tar på vattnet.

    Mälaren, Snorran och Igelviken. På Ekerö är du ald...