Natur, naturvård

Vitsippor i motljus.

Vi vill att Ekerö ska ha ett rikt djur- och växtliv och att våra naturmiljöer ska bevaras. Vi tar hänsyn till hur naturen påverkas och prövar tillstånd för verksamheter som riskerar att påverka naturmiljön.

Ängar för biologisk mångfald

Vi håller på att ta fram en strategi för kommunens ängsmark för att öka den biologiska mångfalden. Just nu inventerar vi marken i kommunen med fokus på de ytor som vi klipper idag. Där det fungerar planerar vi att ge plats åt en vacker äng istället.

Planen är att den nya strategin ska vara klar till senhösten 2022. Sedan kan vi börja vårt arbete för att utöka våra ytor med ängsmark.

Redan idag finns anlagda ängsytor. De finns runtomkring aktivitetsytan vid Ekebyhovsdalen, vid Jungfrusund Sjöstad i Jungfrusund och vid Fredrikstrands lekplats på Fredrikstrandsvägen.

Vad menas med biologisk mångfald?

Biologisk mångfald innebär att vi har ett landskap med många olika naturtyper, olika arter och en stor genetisk variation inom arter. Det handlar om vilda växter, djur och svampar och deras livsmiljöer.


Den biologiska mångfalden spelar en avgörande roll för de grundläggande funktionerna i naturen, så som pollinering och rening av luft och vatten.

Tack vare den biologiska mångfalden skapas ekosystem.

 

Biologisk mångfald är därför även grunden för allt liv på jorden.

Mer information inom området

  1. En bild tagen i skogen. Träden står täta, mossa på marken. Solen strilar in.

    Allemansrätten är fantastisk och ger oss alla möjl...

  2. Gröna blad med vita blommor

    Invasiva arter kan ställa till stora problem och i...

  3. En bild från Mälaren, en hand som tar på vattnet.

    Mälaren, Snorran och Igelviken. På Ekerö är du ald...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?