Nya priser på Ekeröleden

Ekeröfärjan, en gul färja som går Ekeröleden.

Från och med 3 april gäller nya biljettpriser på Ekeröleden. Priserna kommer att öka med 15,6 procent vilket är en spegling av hur inflationen har förändrats sedan förra prisjusteringen.

Ekeröleden drivs av Färjerederiet Trafikverket på uppdrag av Ekerö kommun. Beslutet att reglera biljettpriserna har fattats av Ekerö kommuns kommunfullmäktige. Mittenstyrets kommentar till ökningen är:

För att leden ska kunna bära sina egna kostnader behöver prislistan justeras. Prislistan har varit oförändrad sedan 2018. Mellan 2018-01-01, när senaste prisjustering genomfördes, och 2022-12-31 har inflationen i Sverige enligt SCB varit omkring 15,6 procent. Förslaget till nya taxor för Ekeröleden speglar den här ökningen varken mer eller mindre.

Den nya prislistan

Ökningen innebär till exempel att en enkelresa för personbil kommer att kosta 80 kronor i stället för 70 kronor.

Den nya prislistan publiceras på Trafikverkets webbplats den 3 april.

Till Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.