Servicemeddelanden

 1. 26 maj 2023 kl 15:58

  Arbetet vid den nya bron över Tappströmskanalen innebär begränsningar för sjötrafiken.

  Mellan 1 maj - 15 oktober råder begränsningar i framkomligheten i Tappströmskanalen. Endast båtar som inte behöver broöppning kan passera (segelfri höjd = sex meter).

  Mer information på Sjöfartsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 2. 25 maj 2023 kl 11:53

  I och med byggprojektet vid Träkvista torg behöver vi stänga av Jungfrusundsvägen under nattetid kommande veckor.

  Från och med måndag 29 maj kommer en del av Jungfrusundsvägen i höjd med Träkvista torg att vara avstängd. Avstängningen kommer att gälla nattetid, mellan klockan 21.30 – 04.30, på vardagar. Trafiken leds om via Jungfrusund, se karta.

  Under avstängningen kommer det inte gå någon buss på linje 177 mellan Träkvista och Skärvik.

  Avstängningen kommer att pågå i tre veckor.

  Karta Pdf, 259.4 kB, öppnas i nytt fönster.

 3. 15 maj 2023 kl 13:50

  Stockholm vatten och avfall bygger ut och rustar upp vattenledningarna för dricksvatten på Lovön och Kärsön. Vid sprängning stängs biltrafiken av.

  Under vecka 21 - 23 kommer Stockholm vatten och avfall arbeta med sprängingar. Sprängning kan ske vardagar mellan klockan 10.00 - 14.00. I samband med spränging stängs väg 261 av vid Drottningholmsbron.

 4. 11 maj 2023 kl 15:54

  Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i hela Stockholms län från och med 11 maj. Förbudet gäller tills vidare.

  Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) i naturen. Det är dock fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt och på fasta grillplatser. Det är även tillåtet att använda friluftskök som drivs av gas eller vätska.

  Läs mer om det skärpta eldningsförbudet här:

  Eldningsförbud i Stockholms län, Södertörns brandförsvarsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Mer om eldningsförbud
  När brandrisken är väldigt hög i skog och mark så kan Länsstyrelsen fatta beslut om eldningsförbud. Beslutet fattas i samråd med länets räddningstjänster och information från SMHI. Förbudet kan vara begränsat till enskilda kommuner eller län, så det är viktigt att du tar reda på vad som gäller där du befinner dig.

  Mer om eldningsförbud på Storstockholms brandförsvar, SSBF

  Eldningsförbud, SSBF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?