En äldre kvinna med personal

Ekgårdens verksamhet får nya lokaler och ett nytt trygghetsboende för äldre ska byggas

När Ekgårdens särskilda boende för äldre skulle renoveras slog Arbetsmiljöverket fast att vissa lägenheter inte uppfyllde arbetsmiljökraven. Underhållsbehovet är också stort både i lokalerna generellt och i produktionsköket. Flera olika alternativ för ombyggnad har utretts, samtliga har visat sig vara både kostsamma och innebära evakuering och andra störningar för boende och medarbetare.

Därför ger Kommunstyrelsen nu kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på att ett helt nytt boende byggs på annan plats, och att Ekgårdens befintliga fastighet (Ekebyhov 1:242) säljs med syfte att där bygga ett nytt trygghetsboende.

- Ekerö kommun har under lång tid haft hög kvalitet i omsorgen av våra äldre, och det är viktigt för oss att skapa förutsättningar för det även i framtiden, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande. Han fortsätter:

- Den här lösningen gör det möjligt att både uppfylla Arbetsmiljöverkets krav och samtidigt hålla fokus på en trygg och skonsam flytt för de äldre. Det handlar också om att skapa ännu fler möjligheter till lägenheter anpassade för äldre, möjlighet till socialt sammanhang och minska ofrivillig ensamhet.

Det nya boendet ska ligga i Närlunda på Tranholmsvägen (fastighet Närlunda 41:3). Målet är att projektering ska ske efter sommaren 2020 och att det nya särskilda boendet ska färdigställas så snart som möjligt.

- Det här känns som en optimal lösning säger Lena Burman Johansson, socialchef i Ekerö kommun. Det ger möjlighet till minimala störningar i befintlig verksamhet och skapar samtidigt goda förutsättningar för oss att fortsätta vara en av Sveriges bästa kommuner att åldras i. 

För mer information - kontaktpersoner:
Carl Nordblom, politisk sekreterare (M), carl.nordblom@politik.ekero.se
Tommie Eriksson, Miljö- och stadsbyggnadschef Ekerö kommun, tommie.eriksson@ekero.se
Lena Burman Johansson, Socialchef Ekerö kommun, lena.burman.johansson@ekero.se