Ryggtavlan på tre kvinnor som håller varandra i handen

Ekerö kommun med och formar framtiden för vård av demenssjuka

Ekerö kommun deltar i ett pilotprojekt som går ut på att kommunen ska implementera Socialstyrelsens standardiserade insatsförlopp för personer med demenssjukdom.

Med standardiserat insatsförlopp menas att man tagit fram en modell för hur hälso- och sjukvård samt socialtjänst ska samverka och vilka insatser som ska sättas in under demenssjukdomens förlopp.

Ekerö kommun har sedan tidigare arbetat fram en samverkansmodell som under 2020 reviderats och fått namnet ”Lokalt program för samordnad vård- och omsorg kring personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom samt stöd till deras anhöriga”. Lokala programmet har tagits fram tillsammans med övriga involverade verksamheter i kommunen som möter personer med kognitiv svikt/demenssjukdom och deras anhöriga. Dessa aktörer kommer både från den kommunala och den privata sektorn, samt från verksamheter som drivs av Ekerö kommun och Region Stockholm.

Svenskt Demenscentrum har beviljats medel av regeringen för att tillsammans med fem kommuner genomföra detta pilotprojekt som går ut på att införa denna modell i kommunen. Och Ekerö är alltså, glädjande nog, en av dessa fem.

I projektet arbetar kommunen med att utreda hur samverkan gällande vård- och omsorg avseende de demenssjuka och hur stöd till deras anhöriga ytterligare kan förbättras.

- I arbetet med projektet har vi bland annat sett ett behov av att möjliggöra stöd i tidigt skede och forum där personer med kognitiv svikt, demenssjuka och deras anhöriga kan mötas berättar projektledare Carina Fohlin som även arbetar som enhetschef för Hemtjänst/ Ekdungen/ Fritid för äldre.

Målet är att projektgruppens utredning ska presenteras i slutet av projekttiden (maj 2021). Materialet från alla deltagande kommuner kommer efter studiens slut sammanställas och bearbetas till ett inspirationsmaterial för andra kommuner.

Pressklipp från Dagens Medicinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster