ordförande kultur-och fritidsnämnden och kommunstyrelsens ordförande täcker av en skylt.

Från vänster: Helena Butén Langlet (M) ordförande kultur-och fritidsnämnden och Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande. Fotograf: Rodrigo Paras.

Hovgårdens informationscenter på Adelsö har öppnat

Den första delen av det nya informationscentret i Adelsö Hembygdsgård smygöppnades idag. Här kan besökare ta del av broschyrer, kartor och information om världsarvet Birka-Hovgården, litteratur om kommunens världsarv och andra resmål samt information från bland annat lokala föreningar och företag.

Sedan januari 2021 förvaltas Adelsö Hembygdsgård av Ekerö Bostäder och under våren påbörjades ett stort renoveringsprojekt av lokalerna. Nu är första etappen klar och idag avtäcktes den nya informationsskylten och besökare kan därmed hälsas välkomna.

- Det är väldigt glädjande att vi nu kan öppna upp den första etappen av informationscentret på Adelsö. Vi vänder på uttrycket ”mycket snack och lite verkstad” och utgår från att skapa en slags verkstad eller fysisk mötesplats där planer kan bli verklighet. Genom en satsning från Ekerö kommun och Region Stockholm samt ytterligare ett tillskott av medel från Riksantikvarieämbetet, kan samverkan och besöksnäring utvecklas kring Hovgården, så att fler får tillgång till denna pärla i vår fina kommun, säger Iréne Hededal, kultur- och fritidschef Ekerö kommun.

I september 2021 tillsätts en projektledare som ska utveckla verksamheten vidare och sommaren 2022 är informationscentret färdigställt. Lokalerna kommer även användas som samlingslokaler för konferenser, utställningar, fester och andra tillställningar. Syftet med projektet är att locka fler besökare till Adelsö och Hovgården.

- Hovgårdens del av världsarvet förtjänar mer uppmärksamhet. Platsen har likt Birka ett stort historiskt värde och min förhoppning är att Hovgården kommer att profileras som ett spännande besöksmål. Jag upplever att många Adelsöbor är stolta över öns historia och att det finns starka krafter och en önskan från föreningslivet och lokala aktörer att utveckla världsarvet Hovgården. Det kommer bli spännande att se vilka möjligheter som skapas genom projektet, säger Faravid Svalfors af Ugglas, projektledare under informationscentrets öppningsfas.

Om Hovgårdens informationscenter

Inom världsarvet Birka-Hovgården finns idag drygt femton aktörer från både näringsliv och civilsamhälle som på olika sätt är involverade i besöksnäringen. Motiv och form för deras engagemang varierar, men det finns en samlad önskan om att nå ut till fler besökare och kunder. En del aktörer driver redan någon form av näringsverksamhet i anslutning till området, medan andra är intresserade av att satsa på något nytt eller investera i utbyggnad.

Genom ökad samverkan mellan civilsamhället och näringslivet på Adelsö och Ekerö kommun, Statens Fastighetsverk och Länsstyrelsen vill vi gynna de lokala aktörernas förutsättningar, stärka företagandet och skapa ett mer tillgängligt, attraktivt och hållbart besöksmål.

Pressfrågor? Kontakta:

Anna-Klara-Lindholm-kontaktkort.jpg
Anna-Klara Lindholm
Presschef
Ekerö kommun