Skog vid Jungfrusundsåsen och på Munsö är angripen av granbarkborre

Europeisk granbarkborre, skadad gran på våren i skogen. Personhand som visar hur det ser ut under den döda, lösa trädbarken. 

Träd angripet av granbarkborre.

Flera år av torra somrar har lett till att ovanligt många granar har dött i Sveriges skogar. De torkstressade granarna har angripits av en skalbagge, granbarkborren, som dödat träden. För att hindra vidare spridning måste stora områden med granskog fällas.

Flera områden med granskog kring Jungfrusundsåsen och i skogen öster och norr om Söderbacksvägen på Munsö har drabbats hårt av granbarkborren. För att försöka stoppa spridning till fler områden så kommer angripna granar och granar som löper risk att drabbas av angrepp att fällas och köras ut från skogen. Ny skog kommer så småningom att planteras, dock inte granskog utan blandskog.

Arbetet på Munsö startar i februari

På Munsö kommer drabbade granar att fällas och tas bort. Samtidigt kommer en del av björkskogen att gallras för att träd som står kvar ska få utrymme att växa och för att skogen ska bli ljusare för dig som strövar där. 
Informationsskyltar kommer att sitta i området och de bostäder som ligger i direkt anslutning till skogsavverkningen, kommer att få särskild information i brevlådorna.

Arbetet utförs med stora maskiner och timmervältor kan komma i rullning. Vistas inte i området under pågående arbete.

En kartbild över Munsö där området som ska avverkas är inringat.

Kartbild över Söderbacksvägen på Munsö. De områden där träd ska fällas är inringade med grön markering.

 

Arbetet vid Jungfrusund startar i mars

Under mars månad kommer arbetet med att avverka skog kring Jungfrusundsåsen att påbörjas. Arbetet beräknas ta tre veckor och kan medföra buller och tillfälliga parkeringsförbud.

Arbetet utförs med stora maskiner och timmervältor kan komma i rullning. Vistas inte i området under pågående arbete.

De bostäder som ligger i direkt anslutning till skogsavverkningen, kommer att få särskild information i brevlådorna. Avspärrningar och skyltar kommer att sitta uppe och medarbetare från Skogssällskapet kommer att finnas på plats för att informera och hänvisa trafikanter.

På kartan längre ner ser du de drabbade områdena.

Mer om granbarkborren på Skogsstyrelsens webbplats.

Granbarkborre, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta över Jungfrusundsåsen. De områden där träd ska fällas är inringade med röd markering

Karta över Jungfrusundsåsen. De områden där träd ska fällas är inringade med röd markering.

Frågor?

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö