Flygfoto över Ekerö centrum med Mälaren i bakgrunden.

Ingen ny KSO vald på kommunfullmäktige

På kommunfullmäktige den 26 april valdes ingen ny ordförande för kommunstyrelsen (KSO) trots att nuvarande KSO Adam Reuterskiöld (M) avsade sig rollen och samtliga övriga uppdrag han innehar. Socialdemokraterna yrkade på återremiss av avsägelseärendet. Votering skedde där en majoritet av ledamöterna röstade för en återremiss och därmed utgick punkten om val av ny KSO.

Adam Reuterskiöld meddelade att han trots återremitteringen står fast vid sina avsägelser. Förste vice ordförande i kommunstyrelsen, Ove Wallin (C) ersätter Adam Reuterskiöld i hans frånvaro.

På mötet meddelade ordförande i kommunfullmäktige Lena Gerby (M) att hon och andre vice ordförande Dick Ullgren (M) avgår. I ordförandes frånvaro kommer förste vice ordförande i fullmäktige Solveig Brunstedt (C) att ta rollen som ordförande i fullmäktige.

Mer information & frågor

Anna-Klara-Lindholm-kontaktkort.jpg
Anna-Klara Lindholm
Presschef
Ekerö kommun