Ekendals förskola

Fortsatt sanering på Ekendals förskola

Saneringen pågår fortfarande på Ekendals förskola efter den brand som uppstod för tre veckor sedan.

Kommunens fastighetsavdelning arbetar med att bilda sig en uppfattning om skadeläget för att kunna planera när renovering och återflytt kan ske. I nuläget går det inte att säga när, men vi kommer att gå ut med information om det så snart vi vet.

Barnen som går på Ekendals förskola går tillfälligt i en förskolelokal på Gamla Ekerövägen 49. Vårdnadshavare får kontinuerlig information gällande läget framåt.

Mer information inom området

  1. På eftermiddagen 30 maj, strax innan klockan 18.00...

  2. Ekendals förskola är en kommunal förskola.

  3. Branden i Ekendals förskola startade i ventilation...