Ekerö kommun tar avstånd ifrån Skolkonsulternas metoder

Färgade pennor i en rad.

I media kritiseras konsultföretaget Skolkonsulterna och den skolmetod de förespråkar. Företaget anger på deras webbplats att Ekerö kommun varit beställare av deras tjänster.

Det stämmer inte. Individerna bakom företaget har tidigare varit anställda i Ekerö kommun, som rektor och biträdande rektor och båda slutade 2018.

Vår gemensamma syn på barn i Ekerös skolor och förskolor är att ”barn gör rätt om de kan” och att det är den vuxnes ansvar att tillsammans med barnet hitta vägar fram till en fungerande skolgång. Vi tar bestämt avstånd från alla metoder som bygger på bestraffningar, fasthållningar mm och den människosyn som ligger till grund för sådana metoder.

De metoder som Skolkonsulterna använder sig av tar vi på barn och utbildningsförvaltningen på Ekerö starkt avstånd ifrån.