Skå förskola stänger 2024

En röd träbyggnad med vita fönsterkarmar. En träbänk och bord står framför byggnaden. En liten lekplats med sandlåda syns i bakgrunden.

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om att stänga ner verksamheten i Skå förskola. Ekerö kommun är i dagsläget hyresgäst i lokalerna och kommer att säga upp hyreskontraktet med utflyttning i juni 2024.

Renoveringsbehov

Lokalerna för Skå förskola är gamla. De är också ursprungligen byggda för att vara en privatbostad och är därmed inte fullt anpassade för en förskoleverksamhet.

2021 analyserade ett konsultbolag fastigheten på uppdrag av Ekerö kommun. Syftet med analysen var att se över fastighetens skick och renoveringsbehov. Resultatet visade på ett omfattande renoveringsbehov av byggnaden, både löpande och på sikt, för att den fortsatt ska kunna vara en godkänd förskolebyggnad utifrån de regler och krav som finns idag.

Ekerö kommun äger inte fastigheten utan hyr den av en privat fastighetsägare. Det är inte aktuellt för kommunen att investera i och köpa fastigheten och det blir därför inte heller aktuellt med en renovering av byggnaden.

Utflytt i juni 2024

Med anledning av byggnadens brister och den omfattande renovering som krävs har barn- och utbildningsnämnden beslutat om att säga upp hyreskontraktet för Skå förskola. Verksamheten kommer att flytta ut ur lokalerna i juni 2024.

Förslaget har arbetats fram av kommunens barn- och utbildningsförvaltning tillsammans med fastighetsenheten med stöd i genomlysningen från 2021.

Ny placering på Svanängens förskola

Alla barn som berörs av det här kommer att garanteras en plats på Svanängens förskola från augusti 2024. Svanängens förskola ingår i samma enhet som Skå förskola. Önskemål om att välja en annan förskola är möjligt, men då i mån av plats.

Samtliga barn och familjer som berörs av det här beslutet har informerats inför att beslutet fattades. Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp tillsammans med personal och ledning vid Skå förskola finns tillgängliga för att svara på frågor och hjälpa till.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö