Landshövdingen på besök i Ekerö

Anna Kindberg Batra, Hanna Svensson (S) och kommundirektör Patrik Åhnberg

Under tisdagen fick Ekerö kommun besök av Anna Kinberg Batra, Stockholms läns landshövding. Beredskapsfrågor, samhällsutveckling och företagsbesök stod på agendan.

Landshövdingen besöker länets samtliga 26 kommuner och under tisdagen var det dags för årets första kommunbesök som blev Ekerö kommun.

Syftet med kommunbesöken är att landshövdingen ska få ökad kunskap om kommunen, men också att kunna prata om aktuella frågor och att skapa goda kontakter.

Dagen inleddes på Ekebyhovs slott, där bland annat Hanna Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande, Patrik Åhnberg, kommundirektör och kommunalråd Fredrik Ohls (L), hälsade välkomna. De delade med sig av Ekerös utmaningar och möjligheter samt berättade om kommunens beredskap och samhällsutveckling.

"Det var väldigt roligt att få välkomna landshövdingen till vår kommun. Det gav oss chansen att lyfta frågor viktiga för oss i länet utifrån ett Ekeröperspektiv. I Ekerö finns många intressen att väga emot varandra när det gäller mark. Det handlar bland annat om att hålla en beredskap för matproduktion och bevara jordbruksmark, samtidigt som Ekerö såklart är en viktig del i regionens bostadsförsörjning" säger Hanna Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Ekerö är en av de kommuner som kommer att gynnas mycket av förbifart Stockholm. Då kommer man kunna åka både till och från öarna på ett smidigare sätt vilket kommer ge mycket för näringslivet och befolkningstillväxten.

”Ekerö är inte den största kommunen sett till invånare men desto större när det kommer till hållbarhet, säkerhet och tillväxtfrågor. Här satsar de stort på beredskap vilket är viktigt för många, både i kommunen och i regionen” säger Anna Kinberg Batra.

Dagen avslutades med ett inspirerande besök hos Orto Novo, ett företag som odlar örter och sallad i krukor. Företaget sticker även ut i sitt arbete med sin hållbarhetprofil där minst 95 procent av deras energianvändning utgörs av förnybara energikällor. Det blev en rundvandring i deras stora växthus och även lite provsmakning.

”Det var intressant att få besöka Orto Novo, ett fint familjeföretag som jobbar cirkulärt och med energiförbrukning på ett föredömligt sätt” säger landshövdingen.

Pressbilder finns här