Nu inleds samtal med föreningslivet om Malmvik

En röd lada.

I februari i år tecknade Ekerö kommun ett intentionsavtal med stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Avtalet innebär att man ska undersöka förutsättningarna för kommunen att hyra de lokaler som tidigare användes av Ekerö möbler. Medan kommunens utredning om behov och förutsättningar fortsätter, bjuds nu föreningslivet in för att ge sina perspektiv.

Utredning om behov och förutsättningar

Sedan intentionsavtalet tecknades i februari har kommunen inlett en utredning. Syftet är att undersöka de behov och förutsättningar som föreningar och kommunens verksamheter har för användande av lokalerna. Planen är att utredningen ska vara klar till sommaren. Sedan tas ett beslut om hur kommunen ska gå vidare med samarbete och hyresavtal.

I Ekerö kommun ser vi mycket positivt på de möjligheter som lokalerna öppnar upp för. Men vi noterar också att det finns vissa begränsningar som kan ta tid att lösa:

  • Det saknas en busshållplats på den södra sidan av vägen vid Malmvik samt en vägövergång. Ekerö kommun strävar efter att få till en sådan, men beräknar att det kan ta några år då beslut om detta behöver tas av Trafikverket och Region Stockholm.
  • Trafikfrågan är utmanande. Vid högt besökstryck kan den vänstersväng som bilar behöver göra för att ta sig till Malmvik skapa köbildning.
  • För närvarande saknas en kommunal lösning vad gäller vatten och avlopp. En sådan behöver dras fram om fastigheten ska nyttjas av många besökare.

Insamling av perspektiv och idéer i två steg

Den 24, 25 och 27 april bjuds föreningar in till visning av fastigheten. Efter visningarna kommer föreningar kunna lämna sina tankar om hur fastigheten kan användas: förväntningar och farhågor, tillgänglighet och intresse av att ha verksamhet i fastigheten.

Steg två inleds i höst, efter att ett beslut har fattats om fastighetsägaren och Ekerö kommun ska teckna ett hyresavtal. Då kommer föreningar tillsammans med kommunen undersöka hur vi på ett bra sätt kan skapa samverkansformer i fastigheten.

Anmälan till visning för föreningar

Är du medlem i en förening som inte sedan tidigare har kontakt med kommunen, och vill delta vid visningen? Anmäl er förening till någon av visningarna senast tisdagen den 23 april.