Ellevios pågående arbete med upprustning av elnätet

En grävskopa gräver i marken.

Snart har det gått ett år sedan Ellevio startade sitt arbete med att rusta upp elnätet i Ekerö kommun. Nedan kan du läsa mer om de jobben som har genomförts och vad som är planerat framöver.

Ellevio genomför nu flera olika åtgärder för att förstärka och förnya Ekerös elnät. Det innebär både större och mindre arbeten i stora delar av kommunen – som tillsammans ska leda till ett robustare elnät.

Genomförda jobb

Projektets första etapp med att ersätta luftledningar med kablar under mark är klar och nätet ska snart driftsättas. Efter det kommer luftledningen att tas bort. I den första etappen ingår Munsö, Menhammar, Liljedal-Nibbla backe, Yttersta och Rosenhill-Skytteholm.

Ett stort besiktningsjobb av luftledningsnätet har också genomförts genom att filma det från ovan med hjälp av drönare. Av besiktningen har Ellevio fått en bra bild över vilka åtgärder som behöver göras på elstolparna. Besiktningen har också fungerat som underlag i planeringen av trädröjningsarbetet som utförs för att undvika fallande träd som orsakar avbrott.

Pågående och kommande jobb

Under 2024 kommer arbetet med att ersätta luftledningar med markkablar fortsätta. Ett omfattande arbete som Ellevio gör över hela kommunen. Under kommande etapper kommer kablar grävas ned på Färingsö, från Sånga till Hillersjö.

Under året kommer även fjärrfrånskiljare installeras för att få bättre redundans i ledningsnätet och kunna koppla om vid avbrott.

I Ekerö tätort sker en större riktad insats för att förstärka elförsörjningen genom kabelförläggning. Arbetet sker i olika etapper där den första etappen startade april 2023. I och med att arbetet görs i etapper sker grävningsarbete bitvis och inte längs hela sträckan samtidigt. Ellevio räknar med att vara klara med allt arbete i Ekerö tätort under våren 2024.

Har du frågor om Ellevios arbete?

Om du har fler frågor om projektet så kan du skicka ett mejl till: ekero@ellevio.se.

Du kan också få SMS vid planerade avbrott genom att registrera dig:

Lyssna på Ellevios presschef

I veckans avsnitt av Mälaröpodden berättar Ellevios presschef om strömavbrotten i Ekerö kommun och om deras arbete med att stärka upp elnätet.

Till Mälaröpodden på Spotify Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.