Värmeverket på Ekerö

Fotograf: Daniel Rohlin

Första kunderna får fjärrvärme från det nya Värmeverket

Det nya värmeverket på Ekerö levererar nu fjärrvärme till kunderna i och kring Ekerö centrum. I början av december levererades det första biobränslet till anläggningen. Biobränslet används som huvudbränsle i de två flispannor som byggts intill Bryggavägen strax söder om Ekerö centrum.

Under hela december pågick intrimning och uppstart av anläggningen. Vid årsskiftet påbörjades den så kallade provdriften, som är sista steget innan Ekerö Vasa Värme tar över hela ansvaret för anläggningen i slutet av januari 2021. Intrimning och provdrift genomförs i syfte att säkerställa att alla prestandakrav är uppfyllda. Anläggningen kommer att leverera fjärrvärme till alla anslutna kunder under denna period.

Redan i slutet av november 2020 producerades den allra första fjärrvärmen för leverans till kunderna. Initialt eldades med bio-olja, som under normal drift endast kommer att användas för uppstart samt som reserv- och spetslastbränsle. Detta är ett normalt förfarande när man startar upp ett helt nytt fjärrvärmesystem. Dels handlar det om att säkerställa alla installationers funktionalitet, dels att långsamt värma upp såväl värmeverket som själva fjärrvärmenätet. Det är stora vattenvolymer som ska värmas upp.

- Vi gläder oss åt att nu ha börjat leverera lokal, hållbar värme till både privata och kommunalt ägda fastigheter här på Ekerö. Själva byggarbetena började för snart två år sedan. För oss inom Ekerö kommun är det frukten av ett arbete som började flera år tidigare. Satsningen på närproducerad, biobränslebaserad fjärrvärme är en viktig del av en större strategisk plan som omfattar allt från energi- och klimatsatsningar till att bygga en långsiktigt fungerande och hållbar infrastruktur. Vi vet att Ekerö är en attraktiv kommun – både för dem som vill bosätta sig i en naturskön miljö nära Stockholm, som för företag som vill etablera sig och växa i regionen. Jag är övertygad om att vi nu har stärkt vår attraktionskraft ytterligare, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande i Ekerö kommun.

- Det är alltid roligt och spännande att driftsätta ett helt nytt fjärrvärmesystem efter en lång byggfas. När vi nu har gått i drift här på Ekerö så känner vi också lite extra stolthet. De sista nio månaderna av byggfasen har förutsättningarna varit lite mer utmanande än vad vi är vana vid. Detta på grund av pandemins krav på fysisk distansering. Byggande av alla dess slag kräver frekventa och nära kontakter med framför allt leverantörer och entreprenörer. Jag är nöjd med att vi gemensamt med våra samarbetspartners har lyckats finna lösningar som gjort det möjligt att börja leverera fjärrvärme redan nu. Enligt avtalet med kommunen hade vi förbundit oss att påbörja leverans senast hösten 2021. Det har vi klarat med god marginal, säger Anders Pettersson, VD i Solör Bioenergi och Vasa Värme.

Någon traditionsenlig invigning av anläggningen kommer i nuläget inte att genomföras med hänsyn till såväl de medverkandes hälsa och säkerhet, som till den pågående samhällsspridningen av Covid-19. Istället kommer nu Ekerö kommun tillsammans med Solör Bioenergi titta på hur man framgent kan tydliggöra fjärrvärmens fördelar för såväl kunderna som för kommunens medborgare.

För ytterligare information och frågor:
Carl Nordblom (M)
Politisk sekreterare, Ekerö kommun
Telefon: 08-124 570 25
E-post: carl.nordblom@politik.ekero.se

Anders Pettersson
VD, Vasa Värme Holding AB och Solör Bioenergi
Telefon: 070-491 55 95
E-post: anders.pettersson@solorbioenergi.com 

Läs mer

  1. Fjärrvärme kommer från olika typer av bränslen. De...