Nu slopas passerkorten på Skå återvinning

Skå återvinningscentral med olika behållare för avfall.

Nu behöver du inget passerkort till Skå ÅVC.

Från och med 3 maj behöver besökare på Skå återvinningscentral (ÅVC) inte längre använda passerkort för att komma in. Besök på Skå ÅVC ingår i avfallsabonnemanget för privatpersoner och inom kort kommer företag att faktureras automatiskt.

Om det är många besökare samtidigt på området så kan personal på plats dirigera trafiken. Bommen är uppställd en tid framöver, men kan också komma att användas för att reglera antalet besökare.

Vem kan komma till Skå ÅVC?

Skå ÅVC är i första hand till för hushåll i Ekerö kommun som betalar för ett avfallsabonnemang. Avfallsabonnemangen betalar för driften av återvinningscentralen.

Ekerö kommun vill också se till att underlätta återvinning för företagare så att allt avfall hanteras på rätt sätt och kan användas som resurser. Företag och verksamheter betalar 500 kronor per besök. Besöken registreras automatiskt vid inpassering och faktureras en gång i månaden.

Mer om Skå ÅVC för företag och fakturering

Mer information inom området

  1. Återvinningsstationen vid Träkvista. Stora gröna containrar står uppradade bredvid varandra.

    Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) har...

  2. Skå återvinningscentral med olika behållare för avfall.

    Besök på Skå återvinningscentral ingår i ditt avfa...

  3. Miniatyrer som visar en sopbil och sophämtning.

    Här kan du läsa mer om Skå återvinningscentral, om...