Skå återvinningscentral med olika behållare för avfall.

Nu behöver du inget passerkort till Skå ÅVC.

Nu slopas passerkorten på Skå återvinning

Från och med 3 maj behöver besökare på Skå återvinningscentral (ÅVC) inte längre använda passerkort för att komma in. Besök på Skå ÅVC ingår i avfallsabonnemanget för privatpersoner och inom kort kommer företag att faktureras automatiskt.

Om det är många besökare samtidigt på området så kan personal på plats dirigera trafiken. Bommen är uppställd en tid framöver, men kan också komma att användas för att reglera antalet besökare.

Vem kan komma till Skå ÅVC?

Skå ÅVC är i första hand till för hushåll i Ekerö kommun som betalar för ett avfallsabonnemang. Avfallsabonnemangen betalar för driften av återvinningscentralen.

Ekerö kommun vill också se till att underlätta återvinning för företagare så att allt avfall hanteras på rätt sätt och kan användas som resurser. Företag och verksamheter betalar 500 kronor per besök. Besöken registreras automatiskt vid inpassering och faktureras en gång i månaden.

Mer om Skå ÅVC för företag och fakturering

Mer information inom området

  1. Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) har...

  2. Besök på Skå återvinningscentral ingår i ditt avfa...

  3. Det finns ett stort intresse för att leva mer håll...