Omklassning av livsmedelsverksamhet och dricksvattenanläggning

En kvinna och en man

Från och med 1 januari 2024 kommer ett nytt sätt för att räkna ut hur mycket kommunen ska kontrollera livsmedelsverksamheter börja gälla. Livsmedelsverket och alla kommuner i Sverige ska följa de nya reglerna.

De nya reglerna innebär att alla livsmedelsföretag behöver lämna in nya uppgifter om sina verksamheter. Uppgifterna kommer sedan att användas för att göra en omklassning av alla verksamheter för att se vilken typ av kontroll som respektive verksamhet ska ha av kommunen. Omklassningen behöver ske under 2023 för att kunna följa de nya reglerna från och med 1 januari 2024.

Mer effektiv och rättssäker kontroll

De nya reglerna ska göra kontrollen mer effektiv. Livsmedelskontrollerna kommer att genomföras tidigare i livsmedelskedjan för att upptäcka och förebygga hälsorisker och brister i informationen.

Reglerna kommer också att göra riskklassningen och kontrollen mer enhetlig för alla kommuner i Sverige. Processen blir med det mer rättssäker. En enhetlig bedömning av kontrollbehovet innebär exempelvis att restauranger som tillhör samma kedja som finns i flera olika kommuner kommer att riskklassas och kontrolleras på samma sätt oavsett var i landet de ligger.

E-tjänst för inlämning av uppgifter

För att lämna in verksamhetens uppgifter digitalt finns en e-tjänst. Uppgifterna ska vara inlämnade senaste 30 november 2023.

Vem kan använda e-tjänsten?

 • firmatecknare för verksamheten
 • representant för verksamheten

Både firmatecknare och annan representant behöver e-legitimation för att logga in i tjänsten.

Nya uppgifter som ska lämnas in

Verksamhetens uppgifter som ska lämnas är uppdelade i fyra olika kategorier:

 • Huvudsaklig inriktning handlar om hur de livsmedel som verksamheten hanterar sprids, och vilken typ av livsmedel det handlar om.
 • Aktiviteter som sker i verksamheten, alltså vad livsmedelsföretaget gör.
 • Produktgrupper som innefattar om verksamheten hanterar livsmedel som omfattas av specialregler.
 • Verksamhetens omfattning som avser vilken storlek eller spridning verksamheten har, det kan till exempel redovisas som antal årsarbetskrafter eller antal ton utgående mängd livsmedel.

Det kostar inget att lämna nya uppgifter och bli omklassad. Efter omklassningen kommer våra kontroller att debiteras i efterhand till skillnad från nu när vi debiterar en årlig avgift.

Mer information inom området

 1. Föreläsare Susanne Liljenberg och Staffan Ingvarsson

  Företagare i Ekerö? Kom och nätverka med oss på Nä...

 2. Föreläsare Susanne Liljenberg och Staffan Ingvarsson

  Är du företagare? Välkommen till årets Näringslivs...

 3. Frukostdukning med kaffe, smörgås, juice och ett äpple.

  Är du företagare? Besök mässan Eget Företag STHLM,...