Avstängt körfält på Ekerövägen vid Träkvista torg

Gestalningsbild på nytt vårdboende vid Träkvista torg. Byggnaden har fem våningar. Framför finns ett torg med enstaka träd på. 

Illustration från Nrep/Altura

Under en längre period framöver behöver vi stänga av en gång-och cykelväg och ett körfält på Ekerövägen, i höjd med den tillfälliga Coop-butiken. Anledningen är att vi ska bygga om trafikmiljön och göra den säkrare och trevligare.

Ett körfält och gång- och cykelväg stängs av

Från den 8 januari till och med april 2024 kommer vi att stänga av det östra körfältet på Ekerövägen (i riktning mot Ekerö centrum) och gång- och cykelvägen på samma sida. Avstängningen sker i höjd med den tillfälliga Coop-butiken.

Vi hänvisar gående och cyklister till gång- och cykelvägen på Ekerövägens västra sida.

Tillfälliga trafikljus

Tillfälliga trafikljus kommer att reglera växelvis trafik. Intervallerna på trafikljusen är inställda så att de ska ge ett så bra flöde som möjligt genom området. Under rusningstid morgon och eftermiddag/kväll kommer vi ha flaggvakter som ska reglera trafiken för att skapa det bästa möjliga trafikflödet.

Omfattande projekt och trafiksäkerhet

Arbetet med att bygga om Träkvista torg är omfattande och gör det svårt att undvika att ni som vistas i området blir påverkade. Vi ber om ert tålamod och förståelse. Vi gör allt vi kan för att arbetet ska flyta på så smidigt som möjligt, samtidigt som trafiksäkerheten inte får tummas på.

Trafiksäkerheten för gående och cyklister är alltid vår högsta prioritet i den här typen av arbeten. Om den riskeras så kan vi inte genomföra jobbet. Trafikmiljön ska såklart också fortsatt vara säker för motorfordon. Vid arbete på bilvägar kommer trafiken alltid att påverkas. Att det bildas köer eller att flödet av motorfordon påverkas är oundvikligt och också en acceptabel konsekvens.

Vi bygger småstad – tryggt och trevligt

Att bygga om Ekerövägen är ännu ett steg närmare i att bygga om Träkvista torg till vår vision av småstad. När nya Träkvista torg är färdigt kommer det att bli mer liv och rörelse i området, i och med det utökade serviceutbudet och fler nya bostäder. Det ställer också högre krav på trafikmiljön och därför bygger vi om gatorna i området.