Fler ljudsändare för VMA i kommunen

Utomhusvarningssignalen Hesa Fredrik

Foto: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Utomhusvarningssystemet Hesa Fredrik testas enligt MSB:s rutiner fyra gånger per år. Ekerö kommun har ansökt till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om att utöka antalet ljudsändare i kommunen.

Ekerö kommun har nu fått godkännande att utöka med sex ljudsändare. Arbetet kommer påbörjas under 2024.

De ljudsändare som nu har godkänts ska placeras på/i följande områden:

  • Kommunhuset Ekerö
  • Närlundaskolan
  • Mälaröhallen
  • Träkvistaskolan
  • Sandudden
  • Stenhamra skolan

Sedan tidigare sitter en ljudsändare vid brandstationen Tappström.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap äger systemet för utomhusvarning och det är de som beslutar och godkänner ansökningar om att utöka antalet ljudsändare. Om det visar sig att det finns behov av fler sändare inom tätortsbandet kommer kommunen ansöka om fler.

Ljudsändarna placeras alltid i tätorter där mest människor bor. Om du bor utanför tätorten kan du bli varnad via andra system, exempelvis via appar på din mobiltelefon från Krisinformation, SOS Alarms app 112 och Sveriges Radio Play.