Företagens betyg på Ekerös myndighetsutövning

Juntra Viberg, Simon Almquist och Charlotte Dilek håller i var sin blombukett

Resultatet från Sveriges kommuner och regioners (SKR) undersökning gällande kommunernas företagsklimat och myndighetsutövning har släppts. Ekerö kommun hamnar på Nöjd-Kund-Index (NKI) 70, vilket bedöms som högt. Däremot faller Ekerö i den sammanvägda bedömningen och hamnar på plats 180, jämfört med plats 88 året innan.

Varje år genomför Sveriges kommuner och Regioner en undersökning om företagarnas uppfattning om kommunernas bemötande vid tillsyn och tillståndskontakter samt upphandling. I undersökningen sätter lokala företag betyg på kommunens service inom en rad myndighetsområden; brandskydd, livsmedelskontroll, bygglov, serveringstillstånd, miljö- och hälsoskydd samt upphandling.

Resultatet för Ekerö visar att företagen rankar alla kommunens myndighetsområden på en godkänd nivå. Tre av dessa rankas högt, livsmedelstillsyn (72), brandskydd (71) och miljö- och hälsoskydd (71).

Rankingresultat företagsklimatet

I den sammanvägda bedömningen om företagsklimatet i hela Sverige så sjunker Ekerö i rankingresultatet till plats 180 jämfört med plats 88 året innan (2022).

- Jag vill tacka alla som svarat på undersökningen, svaren är värdefulla för oss i arbetet med att förbättra företagsklimatet i Ekerö kommun. Vi tar med oss det godkända betyget men kan också konstatera att tappet är en tydlig indikation på att vi måste satsa ännu mer på arbetet med att förenkla och förbättra vår service. Jag hoppas att de förbättringsåtgärder vi har arbetat med under året och de som kommer framöver, ska leda till ett bättre resultat nästa år, säger Jeccika Eriksson, näringslivschef i Ekerö kommun.

- Ekeröföretagarna är väldigt viktiga för kommunen, de skapar både arbetstillfällen och bidrar till att kommunen blir attraktiv att leva och bo i. Därför är det en självklarhet för oss att fortsätta arbetet med att förbättra företagsklimatet så att företagen kan växa och utvecklas. Vi fortsätter satsa på att bli Sveriges mest företagsvänliga kommun, säger Hanna Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Nöjd-Upphandlings-Index

I undersökningen mäts även företagens nöjdhet med kommunens upphandling, Nöjd-Upphandlings-Index (NUI). Ekerö får NUI 65 vilket är ett godkänt betyg i linje med Sverigesnittet (65) och marginellt högre än Stockholms län (63).

Förbättringsåtgärder

Exempel på förbättringar som har genomförts eller är på gång:

 • Vässa servicen
  Att ge kommunens företag en god service är viktigt för Ekerö kommun. Därför har det under våren startas en intern grupp som har fokus på ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete. Som ett led i det arbetet deltog ett 60-tal tjänstepersoner i workshopen ”Vässa servicen” där vi pratade om vad ett gott företagsklimat faktiskt innebär och hur Ekerö kan bli ännu bättre på service och bemötande.

 • Nytt ärendehanteringssystem
  Kommunen håller just nu på att införa ett nytt ärendehanteringssystem som kommer att medföra en ännu effektivare handläggningsprocess och förenkling för våra företagare. Det nya ärendehanteringssystemet innebär också att vi löpande kommer att lansera nya e-tjänster där sökande med sin e-legitimation kan skicka in, rapportera och delvis följa sitt ärende under handläggningen.

 • Utbildning inom klarspråk och kommunikation
  Miljö- och bygglovsenheten har under året arbetat med en klarspråks- och kommunikationsutbildning samt med nycklar för bemötande. Upphandlingsenheten har tittat på beslutstexter och kommunikation i samband med upphandlingar.

 • Samverkan med andra
  Framåt är kommunen även med och bidrar till ökad samverkan med andra myndigheter och samlad myndighetsinformation på verksamt.se.

Om NKI- och NUI-mätningen

NKI-mätningen bygger på faktiska myndighetskontakter och mäter kundnöjdheten inom företagsservice. NKI-ranking tas fram totalt och för respektive myndighetsområde. NUI mäter kundnöjdheten inom upphandling.

Företagsklimat, öppen jämförelse (SKR) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information inom området

 1. Vetefält.

  Är du intresserad av att starta företag? Eller är ...

 2. Flygfoto över Ekerö centrum med Mälaren i bakgrunden.

  Här kan du söka bland aktiva företag och organisat...

 3. Person som skriver på dator.

  Från och med 1 januari 2024 kommer ett nytt sätt f...