Invigning KOM-huset Träkvista vallen

Från vänster: Ove Wallin (C) Vice ordförande kommunstyrelsen, Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande, Helena Butén Langlet (M) ordförande kultur-och fritidsnämnden, Sivert Åkerljung (KD) ordförande barn-och utbildningsnämnden.

Nya KOM-huset på Träkvistavallen invigs

KOM-huset står för Kontor, Omklädning och Mötesrum. Idag invigdes den nya byggnaden av kommunens politiker och tjänstemän. Nu kan idrottsklubbarna flytta över sin verksamhet till de nya lokalerna och få bättre förutsättningar för att bedriva sin verksamhet.

Träkvistavallen står inför en stor förändring i och med att det sedan länge planerade badhuset nu ska byggas på områdets västra del vid entrén till området. KOM-huset uppförs för att ersätta de nuvarande lokalerna som idag ligger på platsen för badhuset.

- Det är glädjande att idag få klippa bandet och välkomna idrottsklubbarna över till nya fina lokaler som jag hoppas kommer ge dem ännu bättre förutsättningar. KOM-huset är första steget till ett mycket efterlängtat badhus och nu ser jag fram emot nästa, att sätta spaden i marken när byggnationen av badhuset snart ska påbörjas. Vi ser därmed en utveckling av idrottsplatsen som kommer skapa ännu mer nytta för medborgarna, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande i Ekerö kommun.

KOM-huset har gestaltats av kommunens ramavtalade arkitekter LLP arkitektur AB där man har utgått från att hitta gemensamma nämnare med badhuset.

- I arbetet med gestaltningen av KOM-huset var det viktigt att designen skulle ge möjligheter till badhuset och att skapa en ny helhet på Träkvistavallen. Som exempel är de vertikala träribborna på fasaden något som kommer igen även i badhusets design, då som vertikala indelningar. Solceller har placerats på taket som lutar svagt åt söder. En publik terrass med utsikt över idrottsområdet blir en ny mötespunkt på Träkvistavallen, säger Mattias Palme, ansvarig arkitekt på LPP arkitektur AB.

Entreprenör är ByggR1 och kommunens projektledningskonsulter CSK Projekt AB har samarbetat med kommunens fastighetsförvaltare, Rusmir Redzepagic, som var projektledare från beställarens sida för detta projekt.

- Det fina med KOM-huset är att det inte bara uppfyller fundamentala funktioner och behov, såsom att ersätta förråd och omklädningsrum, utan att det även har samlat hela verksamhetens, samt föreningens behov under ett och samma tak. Inte nog med det så bjuder byggnaden även på en vacker utsikt över hela Träkvistavallen samtidigt som att den själv är vacker att beskåda, säger Rusmir Redzepagic, fastighetsförvaltare Ekerö kommun.

Om KOM-huset

Platsen för den nya byggnaden ligger i förlängningen av mittstråket från Träkvistavallens entréportal förbi badhus, ishall och idrottsplan, i sluttningen vid kanten av den bortre fotbollsplanen med skogspartiet i ryggen. Byggnaden består av två våningar.

På plan ett finns en stor yta med varmförråd, 7 stycken rymliga omklädningsrum, rum för vaktmästare, funktionärsrum, tvättstuga och flera andra verksamhetsanpassade rum.

På plan två finns kanslilokaler, mötesrum och 9 stycken rymliga omklädningsrum samt funktionärsrum. Det finns också en stor terrass med möjlighet att blicka ut över sportområdet och samlas i anslutning till möteslokalen.

Pressfrågor? Kontakta:

Anna-Klara-Lindholm-kontaktkort.jpg
Anna-Klara Lindholm
Presschef
Ekerö kommun

Mer information inom området

  1. Entrétorget utanför badhuset

    Vi bygger ett badhus och nya omklädningsrum vid Tr...

  2. Utanför badhuset. Stolpar i marken håller upp en silvrig, glittrig, böljande rörliknande installation.

    Guldvind och silverhav är namnet på konstverket so...

  3. Entrétorget utanför badhuset

    Nu har kommunstyrelsen godkänt tekniska nämndens b...