Stallet - en väg tillbaka till skolan

brun häst Kungsgården

Ponnyn Angel tittar ut ur sin box.

För en stor del av våra elever med hög frånvaro, är stallet den enda platsen för socialt umgänge utanför hemmet. Stallprojektet är ett projekt för att hjälpa elever i årskurs 4-9 som har svårigheter att gå i skolan, att komma tillbaka.

För att hjälpa eleverna så har vi i samarbete med Stall Kungsgården på Drottningholm startat stallprojektet. Stallsysslor, aktiviteter med hästarna och ridning varvas med lärarledda lektioner i skolämnen som passar elevens förutsättningar och livssituation.

Syftet är att ge eleverna ett mellansteg i återgången till skolan. I stallet möter eleverna en mindre grupp med få och trygga relationer. De får träna på att fokusera, bli mindre rädda eller oroliga, följa instruktioner och ta motgångar. Dessutom får eleverna uppleva all den glädje och lycka som samspelet med hästar kan ge. Projektet ska pågå i minst ett år.

Mer information inom området

  1. Hästen Pantheon tittar ut ur sin box.

    För en del av våra elever med hög skolfrånvaro är ...

  2. Barn som skriver.

    Hos Centrala elevhälsa finns stödresurser till kom...