Stallet - en väg tillbaka till skolan

Hästen Pantheon tittar ut ur sin box.

Hästen Pantheon tittar ut ur sin box.

För en del av våra elever med hög skolfrånvaro är stallet en möjlig plats för socialt umgänge utanför hemmet. Närvaroteamets verksamhet på Stall Kungsgården på Drottningholm kan stödja elever i grundskolan att komma tillbaka till en fungerande skolgång.

I stallet kan eleverna delta i stallsysslor, aktiviteter med hästarna och ridning. Det är ett steg till att skapa positiva relationer, få nya rutiner och på så vis öka möjligheten till en fungerande skolgång. Tiden i stallet kan motivera till:

 • fysisk aktivitet
 • att delta i ett socialt sammanhang,
 • utvecklandet av mod och minskad rädsla och, inte minst, att känna lust och glädje!

Vårt samarbete med elevens skola ger också möjlighet för eleven träffa sin lärare i stallet för viss undervisning.

Bakgrund till stallverksamheten

Alla elever har rätt till en fungerande skolgång. En del elever har av olika anledningar svårigheter att gå till skolan. I en kartläggning 2020 uppmärksammade kommunen att flera av eleverna men hög skolfrånvaro hade hästar som intresse. För några var stallet den enda platsen för sociala kontakter utanför hemmet. Idén till ett samarbete med Stall Kungsgården på Drottningholm väcktes.

I augusti 2021 startade projektet "Skolnärmande via häst- och stallaktivitet". Från höstterminen 2023 är det en del i barn- och utbildningsförvaltningens ordinarie verksamhet för elever i grundskolan.

Syftet med stallprojektet

Tanken är att ge eleverna ett mellansteg i återgången till skolan. Eleverna kan komma till stallet och bygga trygga relationer till personalen och ibland även till andra elever. De får träna på att fokusera, följa instruktioner och att utmana sig själva i små steg. Eleverna får också möjlighet att uppleva den glädje och lycka som samspelet med hästar kan ge.

Aktiviteter i stallet

Planeringen är individuell för varje elev. Aktiviteter kan till exempel vara:

 • stallsysslor
 • olika aktiviteter med hästarna till exempel hästskötsel och ridning
 • träffar med Närvaroteamets personal
 • att träffa och återknyta kontakt med lärare från elevens skola
 • undervisning utifrån elevens individuella plan.

Stallverksamheten är en del av arbetet för att stödja en elev tillbaka till en fungerande skolgång. Teamet runt eleven är:

 • ansvarig från Stall Kungsgården; Pia Tillberg leg. fysioterapeut och OHI-certifierad. Det innebär att hon har en fördjupad kunskap om hästar, ridning och säkerhet samt utbildning i att använda hästen och dess miljö terapeutiskt och pedagogiskt.
 • personal från Centrala elevhälsas Närvaroteam
 • elevens rektor eller annan representant från skolan.

Om Närvaroteamet

Närvaroteamets uppdrag är att stödja skolor och rektorer i arbetet med elever med skolfrånvaro.

I teamet arbetar specialpedagoger, psykologer och lärare. Vi samarbetar med elev, vårdnadshavare och elevens skola i vårt mål att eleven ska få en fungerande skolgång. Om vi får samtycke från elev och vårdnadshavare kan vi också ha kontakt med andra viktiga aktörer runt eleven och vara samordnande i arbetet för att få en helhet.

Hur kan en elev få ta del av verksamheten i stallet?

Eleven behöver vara skriven i Ekerö kommun och gå i årskurs 1–9. Verksamheten sker inom ramen för elevens skolgång och planeras alltid tillsammans med elevens rektor och Närvaroteamet. Elevens utveckling följs upp regelbundet med skolan, Närvaroteamet, vårdnadshavare och elev.

Om du som förälder är intresserad av att veta mer om Stallverksamheten ska du i första hand kontakta rektorn på ditt barns skola.

Mer information inom området

 1. Barn som skriver.

  Hos Centrala elevhälsa finns stödresurser till kom...

 2. Ponnyn Angel tittar ut ur sin box.

  För en stor del av våra elever med hög frånvaro, ä...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?