Barn som bygger torn av träklossar.

Fritidshem

Alla skolor med förskoleklass, årskurs 1-3 och grundsärskola har fritidshem (fritids).

Du får plats på fritidshem:

  • om du som vårdnadshavare arbetar, studerar, är aktivt arbetssökande eller är föräldraledig
  • på den skola som barnet går i. Alla barn i Ekerö kommun är garanterade en fritidsplats på sin skola.
  • om eleven behöver särskilt stöd i sin utveckling och därför har ett eget behov av plats på fritidshem
  • från 1 augusti det år barnet börjar förskoleklass till och med vårterminen barnet fyller 13 år.

För att få rätt till fritids till och med årskurs 6 så gör vi en behovsprövning

TIllämpningsreglerPDF

Öppettider fritidshem

Här i Ekerö kommun har alla fritidshem, kommunala och fristående, möjlighet att vara öppna kl. 06:30 - 18.00.

Fritidsverksamheten är tillgänglig hela året, det betyder att ditt barn kan vara på fritids även under sommaren.

Ansök om plats på fritidshem

Du ansöker om fritids till ditt barn på länken nedan. Du behöver inte vara inloggad för att ansöka. Användarnamn och lösenord skickas till dig med brev efter att du skickat in ansökan. Du kan även logga in med e-legitimation.

När du har fått en plats

Håll koll på din e-post!

När du har fått en plats till ditt barn får du besked skickat till den e-postadress som du angett i din ansökan.

Logga in med e-legitimation eller med det användarnamn och lösenord du fått per post och svara ja eller nej. Sedan lämnar du inkomstuppgift och schema för barnet.

Säg upp plats på fritidshem

Om du vill säga upp platsen på fritids så loggar du in och klickar därefter på ditt barns placeringar och väljer den plats du vill säga upp.

Tänk på att du behöver göra det varje gång ditt barn byter verksamhet. Det är en månads uppsägningstid. Du betalar avgiften under hela uppsägningstiden, oavsett om ditt barn använder platsen eller inte.

Läs mer

  1. Grundskola I Ekerö kommun finns 13 grundskolor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?