Betyg & bedömning

Lego Storm Trooper som går i sanden.

För att utvecklas och se resultat i skolan så utvärderas arbetet regelbundet. Här kan du också beställa äldre grundskolebetyg.

Genom utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och betyg så ska det vara lätt att följa utvecklingen i skolan.

Betyg på Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Betyg

I årskurs 6-9 ger läraren betyg varje termin. Slutbetyget i årskurs 9 används för att söka vidare till gymnasieutbildningar.

Betyget består av fem godkända betygssteg (A-E), och ett icke godkänt betygssteg (F).

I grundsärskolan kan man få betyg, om eleven eller vårdnadshavare begär det.

Betyg på Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin ska eleven, du som vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar både om barnets utveckling inom olika skolämnen och om den sociala situation i skolan. I förskoleklass har man utvecklingssamtal en gång per år.

Skriftlig individuell utvecklingsplan, IUP

I årskurs 1-5 så får eleven en skriftlig personlig utvecklingsplan av sin lärare varje läsår. I planen ingår skriftliga omdömen om vad eleven kan och vad eleven behöver jobba vidare med för att nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt.

Planen följs upp vid nästa utvecklingssamtal.

IUP på Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beställa gamla betyg

Om du vill beställa kopior på grundskolans slutbetyg från Ekerö kommun så gör du det hos kommunarkivet. Använd e-tjänsten här nedan.

  • Gamla eller nya betyg? Om betygen från grundskolan är nyare än två år så vänder du dig direkt till skolan för att få dina betyg.
  • Betyg från gymnasiet? Om du vill beställa kopior på gymnasiebetyg så vänder du dig direkt till gymnasieskolan. Om du vill ha äldre betyg från Ekerös IVG individuella gymnasium så kan du använda formuläret här under.
  • Betyg från vuxenutbildningen? Om du vill beställa kopior på betyg från vuxenutbildningen så hittar du mer information på sidan om vuxenutbildning.

Offentlighet och sekretess

Information och dokument som finns på kommunala skolor kallas allmänna handlingar och vem som helst kan begära att få ta del av dem enligt offentlighetsprincipen. Men ibland är de belagda med sekretess, hemliga. Det kan till exempel vara beskrivningar eller värderingar av en elevs personliga egenskaper.

Om någon begär ut individuella utvecklingsplaner, betyg eller skriftliga omdömen gör vi först en granskning och döljer känsliga uppgifter som omfattas av sekretess.

Regeringens förklaring om offentlighetsprincipen på Regeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?