Ett lurvigt, vitt mjukisdjur som påminner om en hund, sitter på en sten med mossa.

Kultur i Skolan, KiS

Vi vill att alla barn ska få möjlighet att upptäcka hur kul det är med kultur. Kultur i Skolan, KiS, är ett samarbete mellan Ekerö kulturskola och grundskolorna i Ekerö kommun.

Kultur i skolan, KiS, finns för att inspirera barn att utveckla sitt eget skapande genom kultur och konst.

Kultur i skolan för förskoleklass och årskurs 1

Under fem veckor, en lektion per vecka, så arbetar en drama- och en rytmikpedagog tillsammans med klassen. Genom drama- och rytmikövningar, sång, spel och dans kan barnen delta i äventyren som utspelar sig i berättelsen.

Övningarna uppmuntrar barnens fantasi, kreativitet, motorik, gehör och förmåga att reflektera och samarbeta.

Kultur i skolan för årskurs 2

Under fyra veckor, en lektion per vecka, så arbetar en drama- och en rytmikpedagog tillsammans med klassen och klassläraren med temat "vänskap".

Med drama och rytmik som redskap kan eleverna delta i övningar som stärker självkänsla, gruppkänsla, samarbetsförmåga och ger eleverna möjlighet att reflektera över till exempel kompisvärderingar.

Expedition (bemannad på deltid) 08 124 572 83

Måndag & onsdag klockan 09.00 – 12:00 och klockan 13.00 - 14.30

Torsdagar klockan 09.00 - 12.00

E-post kulturskolan@ekero.se

Kulturskolan Ekerö


Läs mer

  1. På Kulturskolan kan du spela teater, sjunga i kör,...

  2. Ekerö kulturskola är en fritidsverksamhet för barn...

  3. Nu är anmälan öppen till vårens kurser på Kultursk...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?