Ett lurvigt, vitt mjukisdjur som påminner om en hund, sitter på en sten med mossa. Djuret är känt som "Lufsen".

"Lufsen", känd från Kulturskolan. Lufsen är en lurvig figur som bor i Stora skogen. Med sagans hjälp får barnen följa med på äventyr till världsarven Drottningholm, Birka-Hovgården och Stenhamra stenbrott.

Kultur i Skolan, KiS

Vi vill att alla barn ska få möjlighet att upptäcka hur kul det är med kultur. Kultur i Skolan, KiS, är ett samarbete mellan Ekerö kulturskola och grundskolorna i Ekerö kommun.

Kultur i skolan, KiS, finns för att inspirera barn att utveckla sitt eget skapande genom kultur och konst.

Kultur i skolan för förskoleklass och årskurs 1

Under fem veckor, en lektion per vecka, så arbetar en drama- och en rytmikpedagog tillsammans med klassen. Genom drama- och rytmikövningar, sång, spel och dans kan barnen delta i äventyren som utspelar sig i berättelsen.

Övningarna uppmuntrar barnens fantasi, kreativitet, motorik, gehör och förmåga att reflektera och samarbeta.

Kultur i skolan för årskurs 2

Under fyra veckor, en lektion per vecka, så arbetar en drama- och en rytmikpedagog tillsammans med klassen och klassläraren med temat "vänskap".

Med drama och rytmik som redskap kan eleverna delta i övningar som stärker självkänsla, gruppkänsla, samarbetsförmåga och ger eleverna möjlighet att reflektera över till exempel kompisvärderingar.

Var finns vi?

Ekerö

Tappströmsvägen 5 F - ingång från parkeringssidan nära Birkaskolans baracker

Tappströmsvägen 5 B- ingång till källarplan på gaveln mittemot kommunhuset

Färingsö

Stenhamra – Herman Palms plan 12 – samma hus som fritidsgården, egna ingångar

Kulturskolans expedition

Expeditionen är bemannad på deltid.

Telefontider & telefonnummer

Telefonnummer expedition 08-124 572 83

Tisdagar 9.00 - 12.00

Torsdagar 9.00 - 12.00

Fredagar 13.00 - 15.00

E-post kulturskolan@ekero.se

Kulturskolan Ekerö

Mer information inom området

  1. På Kulturskolan kan du spela teater, sjunga i kör,...

  2. På den här kursen får du under 4 veckor testa "str...

  3. Under några lördagar i april och maj så kan du var...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?