Skolskjuts

En flicka med hjälm på huvudet sitter på en skateboard. En annan flicka som också har hjälm puttar på henne med en väldig fart. Det ser ut som att de har kul.

Elever som går i förskoleklass och grundskola och bor i Ekerö kommun kan ha rätt till skolskjuts. Det är skollagen och kommunens riktlinjer som avgör om elever har rätt till skolskjuts. 

För barn som går i förskoleklass och grundskola

Elever som går i förskoleklass, grundskola kan få skolskjuts, vanligast är med SL-kort (ett kort för hela läsåret).

Kan mitt barn få skolskjuts?

Om ditt barn har rätt till skolskjuts eller inte beror på hur lång vägen är mellan skolan och hemmet.

Gångavståndet eller cykelavståndet mellan hemmet och skolan eller uppsamlingsplats eller hållplats ska vara minst:

  • 2 kilometer för elever i förskoleklass – årskurs 3
  • 4 kilometer för elever i årskurs 4-9.

Skolskjuts gäller endast transport mellan anslutning till hem och skola vid skoldagens början och slut. Skolskjuts får inte användas för transport till och från fritidsverksamhet eller korttidstillsyn.

Ansök om skolresa och skolskjuts

Ansök en gång inför varje nytt läsår eller om du till exempel flyttar eller byter skola. Du behöver alltså inte ansöka om inför vårterminen om ditt barn har beviljats skolskjuts för innevarande läsår. För att vara säker på att vi ska hinna behandla din ansökan innan skolstart måste du ansöka om skolskjuts senast den 15 maj.

Du får ett mejl när vi tagit beslut om ditt barn har rätt till skolskjuts eller inte. I mejlet finns en länk som du ska använda. Du behöver logga in med ditt BankID för att kunna se beslutet.

Om du har frågor, hör av dig till skolskjuts@ekero.se

Skolskjuts med SL-kort

Om du får skolskjuts så får du SL-kort av din skola i kommunen.

Om du går i en skola utanför vår kommun så hämtar du SL-kortet i kommunhusets reception.

När ansökan är beviljad får vårdnadshavare ett mejl och inom några dagar även information om hur man ska göra för att aktivera SL-kortet.

Glöm inte att registrera SL-kortet på Mitt SL, då har du förlustgaranti.

Förlustgarantin på SL Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolbuss och särskilt anordnad skolskjuts med taxi

Skolbuss

Till vissa skolor ordnar kommunen skjuts med skolbussar. Det gäller bara för skolor som ligger i områden där SL inte kör bussar eller där det finns andra omständigheter som kräver egen buss. Det kan ändras från år till år.

Om du har frågor om skolbuss så ska du vända dig direkt till din skola.

Skoltaxi

Om du går i den skola där du fått plats av kommunen så kan kommunen godkänna skolskjuts med taxi. Det är kommunen som bedömer detta.

Om du valt att gå i en annan skola än den där kommunen annars skulle ha placerat dig så får du oftast ingen rätt till skolskjuts med taxi.

Om din ansökan blir godkänd så gäller den för ett läsår. Du behöver alltså göra en ny ansökan för varje läsår.

Växelvis boende och skolskjuts

Om du har växelvis boende så prövas rätten till skolskjuts till båda adresserna. Om vägen mellan någon av bostäderna och skolan uppfyller villkoren för rätt till skolskjuts till den skola som kommunen skulle ha placerat eleven i så har du rätt till skolskjuts.

Principen är att eleven ska bo lika mycket hos båda vårdnadshavarna och vara folkbokförd i Ekerö kommun.

För dig som går i gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola

Om du går i gymnasieskola och är folkbokförd i Ekerö kommun så får du SL-kort för elevresor (resor mellan bostad och skola).

Du får ditt SL-kort av din gymnasieskola. Du behöver inte ansöka.

Glöm inte att registrera SL-kortet på Mitt SL, då ingår SLs förlustgaranti. Om du har förlorat ditt SL-kort och har registrerat kortet på Mitt SL så får du ett nytt kort hemskickat.

Förlustgaranti på SL Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du går i anpassad gymnasieskola så kan du ansöka om skolskjuts via kommunens e-tjänst. Observera! När du ska välja år i e-tjänsten, så välj 1, 2, 3 eller 4 beroende på vilket år på gymnasieutbildningen ansökan gäller.

Du får ett mejl när vi tagit beslut om ditt barn har rätt till skolskjuts eller inte. I mejlet finns en länk som du ska använda. Du behöver logga in med ditt BankID för att kunna se beslutet.

Om du har frågor, hör av dig till skolskjuts@ekero.se

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Vid olycksfall

Ekerö kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever i kommunen.

Du kan ansöka om ersättning och taxi till och från skolan om du råkat ut för en olycka.

Skadeanmälan & ansök om taxi på SRF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innan du kan beställa taxiresor ska du kontakta Stockholmsregionens försäkring AB (SRF) och fått en bekräftelse från dem.

Om kommunen har tagit ett beslut som du inte håller med om så kan du överklaga beslutet.

Det finns två typer av överklaganden:

1. Är beslutet lagligt?

Överklaganden enligt kommunallagen – laglighetsprövning

2. Rör beslutet dig?

Överklaganden enligt speciallagstiftning – förvaltningsbesvär

Här får du hjälp med att överklaga Öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?