Skolskjuts

En flicka med hjälm på huvudet sitter på en skateboard. En annan flicka som också har hjälm puttar på henne med en väldig fart. Det ser ut som att de har kul.

Elever som går i förskoleklass och grundskola och bor i Ekerö kommun kan ha rätt till skolskjuts. Det är skollagen och kommunens riktlinjer som avgör om elever har rätt till skolskjuts. 

För barn som går i förskoleklass och grundskola

Elever som går i förskoleklass, grundskola kan få skolskjuts, vanligast är med SL-kort (ett kort för hela läsåret).

Kan mitt barn få skolskjuts?

Om ditt barn har rätt till skolskjuts eller inte beror på hur lång vägen är mellan skolan och hemmet.

Gångavståndet eller cykelavståndet mellan hemmet och skolan eller uppsamlingsplats/hållplats ska vara minst:

  • 2 km för elever i förskoleklass – årskurs 3
  • 4 km för elever i årskurs 4-9.

Ansök om skolresa & skolskjuts

Ansök inför varje nytt läsår eller om du till exempel flyttar eller byter skola.

Skolskjuts med SL-kort

Om du får skolskjuts så får du SL-kort av din skola i kommunen. Om du går i en skola utanför vår kommun så hämtar du SL-kortet i kommunhusets reception. Vårdnadshavare får ett brev om att ansökan är beviljad och information om när du kan hämta busskortet.

Glöm inte att registrera SL-kortet på Mitt SL, då ingår SL:s förlustgaranti. Om du har förlorat ditt SL-kort och har registrerat kortet på Mitt SL så får du ett nytt kort hemskickad.

Förlustgarantin på SL Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolbuss och särskilt anordnad skolskjuts med taxi

Skolbuss

Till vissa skolor ordnar kommunen skjuts med skolbussar. Det gäller bara för skolor som ligger i områden där SL inte kör bussar eller där det finns andra omständigheter som kräver egen buss. Det kan ändras från år till år.

Om du har frågor om skolbuss så ska du vända dig direkt till din skola.

Skoltaxi

Om du går i den skola där du fått plats av kommunen så kan kommunen godkänna skolskjuts med taxi. Det är kommunen som bedömer detta.

Om du valt att gå i en annan skola än den där kommunen annars skulle ha placerat dig så får du oftast ingen rätt till skolskjuts med taxi.

Om din ansökan blir godkänd så gäller den för ett läsår. Du behöver alltså göra en ny ansökan för varje läsår.

Växelvis boende och skolskjuts

Om du har växelvis boende så prövas rätten till skolskjuts till båda adresserna. Om vägen mellan någon av bostäderna och skolan uppfyller villkoren för rätt till skolskjuts till den skola som kommunen skulle ha placerat eleven i så har du rätt till skolskjuts.

Principen är att eleven ska bo lika mycket hos båda vårdnadshavarna och vara folkbokförd i Ekerö kommun.

För dig som går i gymnasieskola eller gymnasiesärskola

Om du går i gymnasieskola och är folkbokförd i Ekerö kommun så får du SL-kort för elevresor (resor mellan bostad och skola).

Du får ditt SL-kort av din gymnasieskola. Du behöver inte ansöka.

Glöm inte att registrera SL-kortet på Mitt SL, då ingår SLs förlustgaranti. Om du har förlorat ditt SL-kort och har registrerat kortet på Mitt SL så får du ett nytt kort hemskickat.

Förlustgaranti på SL Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du går i gymnasiesärskola så kan du ansöka om skolskjuts via kommunens e-tjänst. Observera! När du ska välja år i e-tjänsten, så välj 1, 2, 3 eller 4 beroende på vilket år på gymnasieutbildningen ansökan gäller.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Du når oss på telefon vardagar mellan klockan 08.00 - 16.30

Ska du besöka oss?

Besökstider: Måndag - fredag klockan 09.00 - 16.00 (lunchstängt klockan 12.00 - 13.00)
OBS! Socialförvaltningens reception stänger klockan 15.00 på fredagar.

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Avvikande öppettider och fler kontaktuppgifter

Vid olycksfall

Ekerö kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever i kommunen.

Du kan ansöka om ersättning och taxi till och från skolan om du råkat ut för en olycka.

Skadeanmälan & ansök om taxi på SRF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innan du kan beställa taxiresor ska du kontakta Stockholmsregionens försäkring AB (SRF) och fått en bekräftelse från dem.

Om kommunen har tagit ett beslut som du inte håller med om så kan du överklaga beslutet.

Det finns två typer av överklaganden:

1. Är beslutet lagligt?

Överklaganden enligt kommunallagen – laglighetsprövning

2. Rör beslutet dig?

Överklaganden enligt speciallagstiftning – förvaltningsbesvär

Här får du hjälp med att överklaga Öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?