En gul träbyggnad med tak av tegel.Björkar står framför förskolan. En liten klätterställning med rutschkana står nära björkarna.

Stamvägens förskola

Stamvägens förskola är en kommunal förskola.

Brunna, Gröna Lund och Stamvägens förskolor bildar tillsammans enheten Träkvistarna och har en gemensam rektor och ledningsgrupp.

Vid Träkvista torg ligger Stamvägens förskola med sina tre avdelningar, med barn i åldrarna 1-2 år, 2-3 år, 4-5 år. Här finns plats för ca 58 barn.

Vi tror att barn alltid gör sitt bästa

Stamvägen har en härlig, stor gård där mycket spännande saker går att upptäcka och utforska för alla barn i alla åldrar. Hos oss är barnen upptäckare med pedagoger som stöttar och vägleder med stort engagemang.

På Stamvägens förskola får du öppenhet och nyfikenhet!

Vad händer på Stamvägens förskola?

Vi planerar för att bygga en ny förskola där den befintliga Stamvägens förskola ligger idag. Arbete med detaljplaneändring pågår och är planerad att antas våren 2021. Byggstart för den nya förskolan beror på när detaljplanen vinner laga kraft, men vi hoppas kunna starta under 2022. Eventuellt kan rivningen av den befintliga förskolan starta tidigare.

När bygget sätter fart behöver barnen på Stamvägens förskola evakueras. Vid Brunna förskola förbereds för moduler (baracker) i två våningar på grusplanen intill. Där ska tre förskoleavdelningar rymmas. Barnen kommer att dela på förskolegården. Vi hoppas att modulerna står klara i juni 2021.

Båda förskolorna har samma rektor vilket ger väldigt bra förutsättningar för att få en fungerande verksamhet, redan idag har de ett mycket nära samarbete.

Verksamhetens planering för flytten till de temporära lokalerna pågår och information till vårdnadshavare kommer att gå ut inom kort.

Preliminärt kan den nya Stamvägens förskola vara klar för inflyttning tidigast 2023.

Rektor, Linda Borg, tel: 08-124 571 98, e-post: linda.borg@ekero.se

Köansvarig, Carina Säll, tel: 08-124 576 15, e-post: carina.sall@ekero.se

Kontakta förskolan

Avdelning Fröna, telefonnummer: 070 161 49 05

Avdelning Kotten: telefonnummer: 070-161 49 06

Avdelning Stubben: telefonnummer: 070-161 49 07

Två appar du behöver som vårdnadshavare

1. Unikum familj – för mål, dokumentation om ditt barn, kontaktuppgifter och skolornas planerade studiedagar m.m. - logga in Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (via webbläsare)

Behöver du hjälp? Unikum support Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Tieto Edu – barnschema, frånvaro, skolschema, meddelanden och placering - logga in Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (via webbläsare)

Behöver du hjälp? Tieto support Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner appar?

Du laddar ner apparna från App Store eller Google Play. Du loggar in med BankID. Om du inte kan använda BankID så kontaktar du din förskola eller skola.

Varje år genomför vi en enkätundersökning av de olika skolformerna. Där får elever och föräldrar möjlighet att tycka till om verksamheten.

Undersökningen vänder sig till föräldrar i förskolor och familjedaghem.

Här nedan redovisar vi resultaten för 2020.

Pedagogisk omsorg / familjedaghem

Förskola Adelsö och Munsö

Ekerö tätort

Färentuna

Lovö

Stenhamra och Svartsjö

Skå

Sundby

Hitta hit

Läs mer

  1. Detaljplanen för Stamvägens förskola behöver ändra...

  2. Här ser du alla förskolor i Ekerö kommun.

  3. Adelsö förskola är en kommunal förskola.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?