Anmälan & kurser

Två ungdomar står bakom en filmkamera.

På Kulturskolan kan du spela teater, sjunga i kör, spela instrument och mycket annat. Du anmäler dig och hittar kurser i StudyAlong . Saknar du ett ämne? Kontakta oss så kanske vi kan ordna det!

Vill du titta på våra kurser utan att logga in?

Om du bara vill kika på vårt kursutbud, utan att skapa något konto eller logga in så gör du det här. Tänk på att det läggs upp nya kurser och ämnen regelbundet.

Vill du skapa ett konto eller logga in?

Om du vill anmäla ditt barn till Ekerö Kulturskola så gör du det via e-tjänsten StudyAlong. Först registrerar du som vårdnadshavare ett konto. Därefter lägger du till barn på ditt konto. Vårdnadshavaren och eleven har varsitt konto. Ni kan logga in med lösenord eller med BankID. I StudyAlong kan du också kommunicera med läraren och gruppen, ta del av noter, filmer och digitala lektioner.  

Behöver du hjälp med att boka eller hitta kurser?

Kontakta oss om du behöver hjälp. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så behöver ni få hjälp med anmälan och annan administration och ska inte använda e-tjänsten eller e-post.

Skicka aldrig personuppgifter eller uppgifter som gäller en skyddad identitet till Kulturskolan. Ring oss istället! Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

Avbokning

Du kan inte avboka kurser via StudyAlong utan måste meddela Kulturskolan via e-post kulturskolan@ekero.se . Mer info om avbokning hittar du under knappen "Villkor" i ditt StudyAlong-konto.

Hyra instrument

Det finns möjlighet att hyra vissa instrument från kulturskolan, till exempel blåsinstrument, stråkinstrument och gitarrer i vissa storlekar. Mer information får du från din lärare.

Kostnaden är 378 kronor per termin. I kostnaden för att hyra ingår inte förbrukningsmaterial som strängar och rörblad.

Ekerö Kulturskola 2024

Skyddade personuppgifter

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så behöver ni få hjälp med anmälan och annan administration och ska inte använda e-tjänsten.

Skicka aldrig personuppgifter eller uppgifter som gäller en skyddad identitet till Kulturskolan. Ring oss istället på telefonnummer 08-124 572 83 för att få hjälp bokning och liknande.

Personuppgifter och GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att kunna ge dig det du har bokat. Vi samlar in uppgifter som namn, personnummer, kontaktuppgifter, pågående kurser och hyrda instrument. Uppgifterna har vi fått från dig när du registrerat konton och när vi hämtat in aktuella adressuppgifter från folkbokföringen.

Elever på filmkurser

Som elev på filmkurser är det obligatoriskt i undervisningen att vara med på film och bild eftersom du både filmar och blir filmad på kursen. Elevfilmernavisas också i gruppen och inför elevernas vårdnadshavare. Om det blir aktuellt med filmvisning för en bredare publik så kommer det att göras först efter särskild information och godkännande.

Elever på övriga kurser

Som elev på övriga kurser kan det i vissa fall ingå som en del av undervisningen att spela in ljud och bild för att dela i iRummet. Om det blir aktuellt med visning av bild, ljud eller film för en publik utanför iRummet så kommer det att göras först efter särskild information och godkännande.

Vi följer lagar och regler för att behandla dina personuppgifter

Vi följer gällande lagar och regler när vi behandlar personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar uppgifterna i högst 18 månader efter att eleven slutat och lämnat tillbaka eventuella hyrda instrument. Efter det plockar vi bort uppgifterna från Kulturskolans register och raderar kontot i StudyAlong.

Elevernas personnummer

Elevernas personnummer lämnas varje år till tredje part (Statistiska Centralbyrån och Kulturrådet). Den rättsliga grunden för insamlingen av personuppgifter är rättslig förpliktelse.

Uppgifterna omfattas av sekretess och inga individer kan identifieras när uppgifterna redovisas. SCB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna.

Personuppgiftsansvarig för Kulturskolan

Personuppgiftsansvarig för Kulturskolans behandlingar av personuppgifter är kultur- och fritidsnämnden i Ekerö Kommun.

Information om dina personuppgifter

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Det gör du enklast genom att kontakta oss på kulturskolan@ekero.se.

Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud: dataskydd@ekero.se.

Mer information om hur Ekerö Kommun hanterar dina personuppgifter finns på www.ekero.se under rubriken Personuppgifter (GDPR). Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Villkor för bokning, betalning, ångerrätt och avbokning

Om du ångrar dig så har du rätt att avboka platsen utan kostnad fram till dagen innan första kursdag.

Avbokning gör du till Kulturskolans till e-post kulturskolan@ekero.se. Det måste tydligt framgå att du vill avboka platsen och vilken elev, kurs och tid det gäller. Du kan inte säga till läraren att du avbokar och det går inte att använda StudyAlong för att avboka.

Vi betalar inte tillbaks eller reducerar avgiften om eleven slutar under pågående termin, oavsett hur många lektioner eleven har varit på. En obetald faktura gäller inte som avbokning. Frånvaro räknas inte heller som avbokning.

Faktura och betalning

Fakturan skickas hem inom 1-2 månader efter att kursen startat. Fakturan ska betalas inom 30 dagar, senast på sista dagen att betala fakturan. Sedan lämnas den till inkasso.

Fakturan skickas på samma sätt som andra fakturor från Ekerö Kommun. Du väljer själv om den skickas via brev, Kivra, e-faktura, autogiro eller liknande.

Om fakturan är obetald vid förfallodatum så avbokas kursen, eleven blir av med sin plats och platsen kan bokas av någon annan via kurskatalogen.

Vid allvarlig sjukdom eller skada kan din plats sägas upp. Då återbetalar vi avgiften mot uppvisande av läkarintyg.

Syskonrabatt

Familjer som har fler än ett barn på Ekerö Kulturskola får syskonrabatt. Det första barnet som anmäls till Kulturskolan betalar fullt pris för alla kurser. Övriga syskon (syskon 2, 3, 4 och så vidare) får alla 25% rabatt på den första kurs som syskonet anmäls till.

Syskonen får bara rabatt på den första kursen. Om syskonen går på flera terminskurser gäller full avgift för de andra kurserna.

Undantag från rabatt: ensemble, orkester, kortkurser och lovkurser har ingen syskonrabatt.

Dela upp betalning

Om du har behov så finns det möjlighet att få dela upp betalningen av avgiften. Hör av dig till Kulturskolan direkt när du bokat en kurs för att komma överens om betalningsplan.

Terminskurser

Terminskurser bokar du en termin i taget. För att fortsätta på kulturskolan kommande termin, så måste du boka kursen igen för kommande termin.

Du får en avisering via e-post och bokar sedan genom att gå in på "Mina sidor" i StudyAlong och boka inom en viss tid för att säkra din plats för kommande termin.

Avgifter

Kulturskolans avgifter är beslutade av kultur- och fritidsnämnden och justeras varje år med konsumentprisindex.

Priserna för 2024 ser du här under.

Kategori 1: 1 479 kronor per termin

Mindre grupper med mer individanpassad undervisning och medelstora grupper med längre lektionstid. Orkester eller ensemble eller kör ingår i terminskurser i instrument- eller sång - priset justeras automatiskt efter bokning.

Kategori 2: 1 062 kronor per termin

Undervisning i medelstora grupper och ensemble eller orkester och kör för elever som inte går på instrument eller sång.

Kategori 3: 0 - 1 400 kronorper kortkurs

Kategori 4: 378 kronor per termin för instrumenthyra

Andra kostnader som kan tillkomma förutom avgiften

När man spelar musik behöver man ha ett instrument att öva på. Det finns möjlighet att hyra vissa instrument från Kulturskolan. Kostnaden för att köpa ett eget instrument varierar. Läraren kan ge vissa råd kring instrumentinköp, men får inte rekommendera specifika varumärken eller försäljningsställen.

På vissa kurser, särskilt på nybörjarnivå, behöver du skaffa notböcker som läraren har valt. Du kan också behöva skaffa tillbehör som rörblad till saxofon, harts till stråkar, plektrum och capo till gitarr, basförstärkare till elbas, hörlurar, strängar, trumstockar, notställ och annat.

Lektioner

I en terminskurs ingår minst 11 lektioner. Med lektion menar vi ordinarie undervisning och de delar av undervisningen som är form av gemensamma framträdanden, konserter, uppspel, workshops, studiebesök, digitala lektioner och aktiviteter som arrangeras av Ekerö Kulturskola. Undervisning på distans räknas som ordinarie undervisning.

Inställda kurser eller ändrad tid och plats

Inställda kurser eller ändrad tid eller plats meddelar vi via sms eller e-post. Det är därför viktigt att du alltid har dina kontaktuppgifter aktuella och rättstavade på ”Min sida”. Inställd lektion meddelar vi via sms och StudyAlong iRum. I vissa fall ordnar vi vikarie.

Mer som ingår

I avgiften ingår också tillgång till videolektioner och annat material som finns i StudyAlong och PlayAlong.

Kortkurser och lovkurser

Vid kortkurser och lovkurser framgår det av kurskatalogen hur många tillfällen som ingår.

Lektionstid

Varje lektion är minst 20 minuter och tiden varierar beroende på vilket ämne det gäller och hur många elever som ingår i gruppen.

Undervisningen sker främst i grupp.

Ibland sker förändringar av lärare, dag eller tidpunkt för lektionerna. Om en lektion behöver byta tid eller dag så stämmer läraren av med er för att hitta en ny tidpunkt.

Föräldraansvar och ordningsregler

Eftersom Kulturskolan är en fritidsaktivitet och inte en skolverksamhet så gäller föräldraansvar före och efter aktivitet eller lektion, om Kulturskolan inte uttryckligen erbjuder något mera.

För att kunna hålla verksamheten igång med så få avbrott som möjligt ber vi elever och besökare att följa dessa ordningsregler:

 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Tvätta alltid händerna ordentligt när du kommer till Kulturskolan

Hur ska jag göra om jag inte är nöjd?

Prata i första hand med läraren om det är något som inte funkar eller om det är något du vill förändra. Ofta går det att rätta till problemet.

Allmänna synpunkter, klagomål, önskemål och förslag kan framföras till Kulturskolans administration.

Läs mer om hur du kan lämna klagomål här

Hur kommer jag i kontakt med Kulturskolan?

Besök oss:
Tappström: Tappströmsvägen 5, F-huset Tappen övre (ingång från parkeringssidan) och B huset nedre (ingång på gaveln)
Stenhamra: Herman Palms plan 14 samma hus som Fritidsgården men egna blå ingångar från norra delen av huset.

Expedition och administration
Telefonnummer: 08-124 572 83
E-post: kulturskolan@ekero.se

Webbplats och sociala medier
www.ekero.se/kulturskolan

Kurskatalog och anmälan: www.studyalong.se/ekerokulturskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Facebook: www.facebook.com/ekerokulturskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Instagram: Ekerö Kulturskola ekerokulturskola

YouTube: Ekerö Kulturskola

App för StudyAlong finns både i AppStore och på Google Play

Avgifter 2024

Terminskurser som har en garanti på minst 11 lektioner kostar:

 • 1 479 kronor per termin för instrument och för gruppämnen med utökad lektionstid
 • 1062 kr för gruppämnen.
 • Vi har syskonrabatt.

Kortkurser kostar:

 • 0-1400 kronor per kurs.

Du hittar pris för alla kurser i kurskatalogen.

Förutom kursavgiften så behöver du betala dina egna kostnader för instrument och tillbehör, notböcker och liknande.

Var finns vi?

Ekerö

Tappströmsvägen 5 F - ingång från parkeringssidan nära Birkaskolans baracker

Tappströmsvägen 5 B- ingång till källarplan på gaveln mittemot kommunhuset

Färingsö

Stenhamra – Herman Palms plan 14 – samma hus som fritidsgården, egna ingångar

Här når du oss:

Telefonnummer expedition 08 124 572 83

E-post kulturskolan@ekero.se

Kulturskolan Ekerö

Mer information inom området

 1. Ett lurvigt, vitt mjukisdjur som påminner om en hund, sitter på en sten med mossa. Djuret är känt som "Lufsen".

  Vi vill att alla barn ska få möjlighet att upptäck...

 2. Instrument

  Ekerö kulturskola är en fritidsverksamhet för barn...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?