Barn som håller två vuxna i händerna.

Förskola & pedagogisk omsorg

Här hittar du information om förskolor i kommunen och hur du gör för att söka förskola, familjedaghem och nattis.

Förskolor är för alla barn i åldern 1-6 år. Här får barnen lära sig genom att leka och utforska tillsammans. Förskolan ska vara grunden i ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

För att gå i förskola i Ekerö kommun så ska:

  • barnet vara folkbokfört i Ekerö kommun
  • vårdnadshavare arbeta, studera eller vara arbetssökande eller så är vårdnadshavaren föräldraledig.

Det finns både kommunala och fristående förskolor i Ekerö kommun.

E-tjänster förskola

I e-tjänsteportalen kan du bland annat söka förskola, anmäla din inkomst eller ändringar i inkomst, rapportera schema och tider för ditt barn och säga upp en plats på förskola.

Öppettider

Förskola och pedagogisk omsorg kan du få mellan 6.30 - 18.00 på vardagar. Öppettiderna bestäms efter vilket behov som finns. Om du behöver förskola på helger och under andra tider så kan du ansöka om nattis. Du kan läsa mer om det längre ner.

Hur många timmar får barnet vara på förskolan?

Du har rätt till den tid du behöver för att arbeta eller studera.

När du är föräldraledig får ditt barn gå 25 timmar i veckan på förskolan. Om du har särskilda behov och behöver mer än 25 timmar så kan du ansöka om dispens. Det kan behövas ett läkarintyg för att styrka särskilda behov.

Läs mer

  1. Här ser du alla förskolor i Ekerö kommun.

  2. Förskoleklass är en obligatorisk del av grundskola...

  3. Här kan du välja och söka förskola och pedagogisk ...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?