Kostnader och avgifter förskola & skola

Två vuxna som håller ett barn i handen.

Här hittar du information om avgifter och kostnader för förskola, fritids, fritidsklubb och vuxenutbildning.

Välj område

Här nedan hittar du våra avgifter för respektive område. Den obligatoriska skolan kostar inget.

Mer information om avgifter på Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verksamheterna styrs av olika bestämmelser, lagar och regler. Vissa av dessa har beslutats av riksdagen och andra av kommunen.

Kommunens riktlinjer inom förskola och pedagogisk omsorg Pdf, 175.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Så här beräknar vi avgiften:

  1. den sammanlagda inkomsten i hushållet där barnet är folkbokfört
  2. hur många barn som bor i hushållet.

Vi använder maxtaxa inom förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem). Det betyder att det finns ett högsta belopp för hur stor avgiften blir.

För att det ska bli rätt avgift är det viktigt att vi har rätt inkomstuppgift. Avgiften beräknas i procent på månadsinkomsten (före skatt).

Maxtaxa?

Hushåll som har en gemensam månadsinkomst på minst 56 250 kr betalar maxtaxa.

Om ni har en lägre inkomst betalar ni en viss procent av hushållets inkomst, se nedan.

Så här beräknar vi maxavgiften

Barn i förskola

Procent av hushållets ekonomi

Maxavgift

Yngsta barnet

3%

1 688 kronor i månaden

Näst yngsta barnet

2%

1 125 kronor i månaden

Nästkommande barn

1%

563 kronor i månaden

Från det fjärde barnet

0%

0 kronor i månaden


Rabatten för syskon gäller inom både kommunal och fristående verksamhet. Det yngsta barnet räknas alltid som nummer 1 och bara de barn som har en avgiftsbelagd verksamhet räknas.

Barnen måste vara folkbokförda på samma adress för att använda syskonrabatten.

Läs mer om taxor och avgifter Pdf, 50.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Barn mellan 3-5 år sänkt avgift

För barn mellan 3–5 år sänks avgiften med 30% från den 1 augusti det år då barnet fyller 3 år till och med den 31 juli det år då barnet börjar i förskoleklass.

Det beror på en lag som barnen rätt till avgiftsfri allmän förskola 525 timmar per år (tre timmar per dag).

Anmäl familjens inkomst!

Du behöver meddela om hushållets inkomster förändras, så att du får rätt avgift.

När du har meddelat hushållets inkomstuppgifter så gäller de tills du meddelar en ny inkomst.

Om du betalar den högsta avgiften så behöver du inte meddela om den totala inkomsten höjs ytterligare. Om ni inte lämnar inkomstuppgift så betalar ni högsta avgift enligt maxtaxans regler.

Anmäl familjens inkomster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakturering & betalning - 1 gång i månaden

Du betalar avgift för förskola och pedagogisk omsorg 12 månader om året.

Fakturorna skickar vi varje månad och du betalar för månaden innan.

Huvudregeln är att fakturan skickas till det hushåll där barnet är folkbokfört.

Om fakturan ska gå till den andra vårdnadshavaren, så behöver ni anmäla det till oss. Den som ska ta över fakturan behöver meddela det nya hushållets inkomster, använd länken här ovan.

Delad faktura

Vårdnadshavare som inte bor tillsammans, men har gemensam vårdnad, kan få delad faktura om de är överens om detta.

Det kan ni få om barnet har växelvis boende och att båda vårdnadshavarna har behov av förskola, pedagogisk omsorg och/eller fritidshem.

Kontakta oss för mer information.

Avgifter fritidshem

Verksamheten inom fritidshem styrs av olika bestämmelser, lagar och regler. Vissa av dessa har beslutats av riksdagen och andra av kommunen.

Kommunens riktlinjer för fritidshem och fritidsklubb Pdf, 175.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Så här beräknar vi avgiften:

  1. den sammanlagda inkomsten i hushållet där barnet är folkbokfört
  2. hur många barn som bor i hushållet.

Vi använder maxtaxa inom fritidshem. Det innebär att det finns ett högsta belopp för hur stor avgiften blir. För att det ska bli rätt avgift är det viktigt att du anmäler rätt inkomstuppgift. Avgiften beräknas i procent på månadsinkomsten (före skatt).

Maxtaxa?

Hushåll som har en gemensam månadsinkomst på minst 56 250 kr betalar maxtaxa.

Om ni har en lägre inkomst betalar ni en viss procent av hushållets inkomst, se nedan.

Så här beräknar vi maxavgiften

Barn i fritidshem

Procent av hushållets ekonomi

Maxavgift:

Yngsta barnet

2%

1 125 kronor i månaden

Näst yngsta barnet

1%

563 kronor i månaden

Nästkommande barn

1%

563 kronor i månaden

Från det fjärde barnet

0%

0 kronor i månaden


Rabatten för syskon gäller både inom kommunal och fristående verksamhet. Endast de barn som deltar i avgiftsbelagd verksamhet räknas.

Barnen måste vara folkbokförda på samma adress för att använda syskonrabatten.

Läs mer om taxor och avgifter Pdf, 50.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmäl familjens inkomst!

Du är behöver meddela om hushållets inkomster förändras, så att du får rätt avgift.

När du har meddelat hushållets inkomstuppgifter så gäller de tills du meddelar en ny inkomst.

Om du betalar den högsta avgiften så behöver du inte meddela om den totala inkomsten höjs ytterligare. Om ni inte lämnar inkomstuppgift så betalar ni högsta avgift enligt maxtaxans regler.

Anmäl familjens inkomster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakturering & betalning - 1 gång i månaden

Du betalar avgiften 1 gång per månad.

Fakturorna skickar vi varje månad och du betalar för månaden innan.

Huvudregeln är att fakturan skickas till det hushåll där barnet är folkbokfört.

Om fakturan ska gå till den andra vårdnadshavaren, så behöver ni anmäla det till oss. Den som ska ta över fakturan behöver meddela det nya hushållets inkomster, använd länken här ovan.

Delad faktura

Vårdnadshavare som inte bor tillsammans, men har gemensam vårdnad, kan få delad faktura om de är överens om detta.

Det kan ni få om barnet har växelvis boende och att båda vårdnadshavarna har behov av förskola, pedagogisk omsorg och/eller fritidshem.

Kontakta oss för mer information.

Avgifter fritidsklubb

Avgiften för fritidsklubb är inte inkomstbaserad.

Det kostar 400 kr per termin, fakturan går ut i april och november.

De har dessutom rätt att ta ut en självkostnadsavgift för mellanmål och lunch som betalas direkt till fritidsklubben.

Du anmäler och säger upp ditt barn i vår e-tjänst. Tänk på att det är en månads uppsägningstid!

Anmäl eller säg upp ditt barns plats på fritidsklubb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prövning kostar 500 kr men är gratis för dig som fått betyget F från vuxenutbildningen.

E-post: info@ekero.se

Telefonnummer: 08 124 571 00

Våra öppettider och fler kontaktuppgifter

Ska du besöka oss?

Tappströmsvägen 2, Ekerö

Ska du skicka post till oss?

Box 205, 178 23 Ekerö

Hjälpte informationen på den här sidan dig?