Inackordering, gå i skola på annan ort

Om du måste gå i skola på annan ort så kan du söka bidrag för att minska dina omkostnader. Det kallas inackorderingstillägg.

Om du måste bo på annan ort under din gymnasieutbildning så kan du söka inackorderingstillägg. Bidraget ska minska dina kostnader för hyra och resor mellan Ekerö och studieorten.

Inackorderingstillägg

För att ha rätt till bidraget så måste det vara en utbildning som inte finns i Stockholms län. Du kan få inackorderingstillägget till och med första halvåret då du fyller 20 år.

Du måste göra en ny ansökan inför varje läsår.

Om du läser på ett fristående gymnasium, folkhögskola eller utomlands så ska ansökan istället göras hos Centrala studiestödsnämnden.

Mer information inom området

  1. Barn som cyklar på en kick-bike.

    Stockholms län har Sveriges största gymnasieutbud ...

  2. Barn som cyklar på en kick-bike.

    I Ekerö kommun finns en gymnasieskola, Mälarögymna...

  3. Tre ungdomar som sitter vid ett bord med böcker och pennor.

    En elev som inte har fått fullständiga betyg på et...